Hvordan udvikler vi nye idéer, smartere løsninger og bedre praksis i offentlige organisationer?

Den offentlige sektor er under pres. Økonomisk pres, pres fra borgernes forventninger til service og pres fra ønsket om afbureaukratisering. Det har medført stigende efterspørgsel på kreativitet og innovation i offentlige organisationer. For der er behov for nye idéer, smartere løsninger og bedre praktikker som svar på organisationernes udfordringer. Men skal ledere, eksterne konsulenter og medarbejdere udvikle innovative løsninger, eller skal de komme fra borgerne eller politisk initiativer? Hvordan kan en god idé blive klogt implementeret i en organisation, og hvordan sikrer vi, at de gode idéer bliver spredt og udviklet yderligere? Disse og flere spørgsmål beskæftiger netværket sig med.

Netværket beskæftiger sig bredt med offentlig innovation, herunder hvad der rør sig inden for nytænkning, tendenser og udfordringer i offentlige organisationer. Samuelsen tiltrækker de bedste oplægsholdere og kombinerer en række praktiske oplæg med konkrete cases. Målet er, at medlemmerne i netværket får en bred indføring i og inspiration til arbejdet med offentlig innovation. Samtidig er netværket udgangspunkt for erfaringsudveksling, sparring og opbygning af netværk.

Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og medarbejdere, der arbejder i offentlige virksomheder og i private virksomheder med offentlig bevågenhed. Netværksmøderne bliver holdt med 1-2 måneders mellemrum - seks møder om året - primært i IDA mødecenter på Kalvebod Brygge 31 i København. Netværksmøderne bliver faciliteret af Stina Vrang Elias, direktør i Tænketanken DEA.

Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 12.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksmøderne.

Udvidet medlemskab: Hvis du synes, at et eller flere netværksmøder i andre af vores netværk er interessante, kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra, valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene.

 

Facilitator

Stina Vrang Elias

33 42 66 01

sve@dea.nu

Adm. direktør i Tænketanken DEA, hvor hun siden 2009 er gået forrest i kampen for at sikre Danmarks konkurrenceevne ved at få sat uddannelse, forskning og innovation på den politiske dagsorden. Oprindeligt uddannet cand.scient.adm fra RUC og har bl.a. en baggrund hos DI, evalueringsinstituttet EVA samt Oxford Research A/S. Stina er en hyppigt brugt debattør i både medier og faglige kredse. Stina Vrang Elias faciliterer møderne i netværket Offentlig Innovation.

Hvis du vil vide mere om netværkene, så udfyld nedenstående kontaktformular, så ringer Samuelsen dig op.