Møderække

Integrationspolitisk netværk - mødeprogram

Social kontrol: Opdragelse, ligestilling og integration

Torsdag den 17. maj 2018, 09.15 -12.00

Kampen for at bryde social kontrol i indvandrermiljøer spiller en stadig større rolle i ligestillingsdebatten, men er samtidig præget af berøringsangst. Nydanske kvinder er stærkt repræsenteret på uddannelsesinstitutioner, men ikke på arbejdsmarkedet. Modsat klarer mændene sig dårligt i skolen og tager ikke i lige så høj grad som deres søstre en uddannelse. Hvad betyder opdragelsen for de unge drenge og piger med indvandrerbaggrund, og hvilke konsekvenser har det for deres livsbane? Vi inviterer fire dagsordensættende meningsdannere til at diskutere social kontrol og forskelle på drenge og pigers integration.

v/ Geeti Amiri, debattør og meningsdanner, Anika Liversage, seniorforsker hos SFI, Sherin Khankan, forfatter, foredragsholder og imam og Aydin Soei, journalist og forfatter (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Det integrationspolitiske maskinrum

Mandag den 3. september 2018, 09.15 -12.00

Hvordan foregår den strategiske politikudvikling i Udlændinge- og Integrationsministeriet? Og hvordan tager den hensyn til forskellen mellem asylansøgere, flygtninge og indvandrere? Mød Inger Støjbergs særlige rådgver, Mark Thorsen. Mark Thorsen giver et indblik i et af de mest omtalte politikområder i Danmark de seneste år i kølvandet på flygtningestrømmen fra særligt Syrien. Herudover kaster han lys på sit syn på tonen i debatten.

v/ Mark Thorsen (V), særlig rådgiver for Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Er integrationen lykkedes på den anden side af sundet?

Torsdag den 25. oktober 2018, 09.15 -12.00

Sverige benyttes ofte som et fremtrædende eksempel i flygtninge-indvandrerdebatten – både af fortalere for en strammere politik på området og af fortalere for en mere åben og lempelig tilgang. I dele af den danske integrationsdebat hyldes Sverige for deres humanitære menneskesyn, mens Sveriges tilgang andre steder fremhæves som et skræmmeeksempel på misforstået godhed og politisk korrekthed. Men er der hold i myten om, at dansk integrationspolitik er ekskluderende og fremmedfjendtlig, mens den svenske politik er inkluderende og til tider måske berøringsangst? Kan vi lære noget af svenskerne? Og i så fald hvad? Er integrationen i Sverige mere vellykket end i Danmark – eller forholder det sig omvendt?

v/ Anders Hellström, senior lecturer ved Malmø Universitet og Karen Nielsen Breidahl, integrationsforsker, Aalborg Universitet

Frivillig integration: Foreningsdanmarks rolle

Tirsdag den 4. december 2018, 09.15 -12.00

Det siges ofte, at det er de frivillige i Foreningsdanmark, der i sidste ende står med nøglen til den vellykkede integration. Spørgsmålet er, hvordan vi får engageret indvandrere og efterkommere i dansk foreningsliv? Vibe Klarup Voetmann, fmd. for Frivilligrådet, og Khaterah Parwani, Talskvinde og juridisk rådgiver i ExitCirklen, vil på dagens møde gennemgå de frivilliges rolle i integrationsarbejdet og fremlægge egne erfaringer med at engagere nydanskere i foreningslivet.

v/ Vibe Klarup Voetmann, forhenværende formand for Frivilligrådet og Khaterah Parwani, talskvinde og juridisk rådgiver i ExitCirklen

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk