Møderække

Den store kommunale udligningskamp

Tirsdag den 6. marts 2018, 09.15 -12.00

Kommunerne står normalt skulder ved skulder, når det drejer sig om kommunernes økonomi. Men dette er langt fra tilfældet i forhold til den mellemkommunale udligning fra fattig til rig eller mellem by og land. Debatten om ”udkantsdanmark” har også reaktualiseret debatten om fordelingen af de mange milliarder mellem kommunerne. Vi har inviteret VIVE til at udlægge udviklingen og status i den komplicerede mellemkommunale udligning, og herefter tager vi diskussionen om det nuværende udligningssystem op med to borgmestre med meget forskellige syn på sagen.

v/ Steen Christiansen (S), borgmester i Albertslund, Hans Toft (K), borgmester i Gentofte, Holger Rasmussen (S), borgmester i Lolland og Kurt Houlberg, kommunalforsker hos VIVE (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Adam skal opdateres

Tirsdag den 29. maj 2018, 15.00 -17.45

Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet har i 2017 sat gang i en revision af den økonomiske model ”Adam”, der i årtier har været omdrejningspunktet for fremskrivningen af den danske økonomi. Revisionen kommer i forlængelse af en periode, hvor fagøkonomi er blevet en folkesag, og de økonomiske antagelser er blevet genstand for betydelig politisk debat. Alle har en mening om Adam. Professor og tidl. overvismand Torben M. Andersen kommer og fortæller om Adam, og om komplicerede økonomiske antagelser overhovedet kan gøres forståelige for almindelige mennesker.

v/ Torben M. Andersen, Professor Århus Universitet

En sammenhængende og moderne offentlig sektor (dato ikke endelig bekræftet)

Torsdag den 13. september 2018, 09.15 -12.00

Finansministeriet har fået ansvaret for det ambitiøse arbejde med implementeringen af en ny sammenhængsreform. Sammenhængsreformen har det overordnede formål at få den offentlige sektor til at hænge bedre sammen gennem udvikling, ny teknologi og effektivisering. Jakob Lynge Lind, kontorchef i Finansministeriet, gæster dagens møde og fortæller om udsigterne til en ny sammenshængsreform og om ministeriets arbejde med digitalisering og sammenhæng på tværs af sektorer i en moderne offentlig sektor.

v/ Jakob Lynge Lind, kontorchef i Finansministeriet (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Det uperfekte menneske (med efterfølgende middag på Mash)

Torsdag den 25. oktober 2018, 15.00 -17.45

Agerer folk nærmere efter tommelfingerregler end rationelle kalkuler, når det gælder økonomi? Og hvilken betydning har menneskers adfærd for økonomisk ulighed? Alexander Sebald, lektor i økonomi ved Københavns Universitet, kommer og fortæller om sin praktiske forskning med adfærdsøkonomi. Samtidig fortæller Morten Binder, direktør i STAR, om styrelsens nuværende og fremtidige fokus på adfærdsøkonomi som styringsredskab på beskæftigelsesområdet. Hvor tæt er forskningen på at kunne give en bedre forståelse af de synlige og de utilsigtede konsekvenser af bl.a. skatter og overførselsindkomster? Og kan det forventes, at adfærdsøkonomi og nudging vil blive anvendt i praksis inden for den nærmeste fremtid?

v/ Lektor Alexander Christopher Sebald, Økonomisk Institut, Københavns Universitet og Morten Binder, direktør i STAR (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Sidste finanslov inden Folketingsvalget

Torsdag den 22. november 2018, 09.15 -12.00

Senest den 17. juni 2019 skal der være folketingsvalg i Danmark. De seneste års økonomiske politik har været præget af et stadig tættere samspil mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Er Dansk Folkeparti klar til at overtage Det Radikale Venstres rolle som Socialdemokratiets samarbejdspartner i finanspolitikken? Svarene på det spørgsmål og mange flere søges i en paneldebat mellem Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti og Sofie Carsten Nielsen fra Det Radikale Venstre.

v/ Peter Skaarup, MF for Dansk Folkeparti og Sofie Carsten Nielsen, MF for Radikale Venstre