Møderække

Finanspolitisk netværk - mødeprogram

Adam skal opdateres

Tirsdag den 29. maj 2018, 15.00 -17.45

Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet har i 2017 sat gang i en revision af den økonomiske model ”Adam”, der i årtier har været omdrejningspunktet for fremskrivningen af den danske økonomi. Revisionen kommer i forlængelse af en periode, hvor fagøkonomi er blevet en folkesag, og de økonomiske antagelser er blevet genstand for betydelig politisk debat. Alle har en mening om Adam. Professor og tidl. overvismand Torben M. Andersen kommer og fortæller om Adam, og om komplicerede økonomiske antagelser overhovedet kan gøres forståelige for almindelige mennesker.

v/ Torben M. Andersen, professor, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet (BEMÆRK: Eftermiddagsmøde)

En sammenhængende og moderne offentlig sektor

Torsdag den 13. september 2018, 09.15 -12.00

I 2017 offentliggjorde Regeringen et ambitiøst udspil til en sammenhængsreform. Sammenhængsreformen har det overordnede formål at få den offentlige sektor til at hænge bedre sammen gennem udvikling, ny teknologi og effektivisering. Hanne Lund-Christensen, vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, gæster dagens møde og fortæller om styrelsens arbejde med digitalisering og sammenhæng på tværs af sektorer i en moderne offentlig sektor.

v/ Hanne Lund-Christensen, vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Det uperfekte menneske (med efterfølgende middag på Mash)

Torsdag den 25. oktober 2018, 15.00 -17.45

Agerer folk nærmere efter tommelfingerregler end rationelle kalkuler, når det gælder økonomi? Og hvilken betydning har menneskers adfærd for økonomisk ulighed? Alexander Sebald, lektor i økonomi ved Københavns Universitet, kommer og fortæller om sin praktiske forskning i adfærdsøkonomi. Desuden fortæller Morten Binder, direktør i STAR, om styrelsens nuværende og fremtidige fokus på adfærdsøkonomi som styringsredskab på beskæftigelsesområdet. Hvor tæt er forskningen på at kunne give en bedre forståelse af de synlige og de utilsigtede konsekvenser af bl.a. skatter og overførselsindkomster? Og kan det forventes, at adfærdsøkonomi og nudging vil blive anvendt i praksis inden for den nærmeste fremtid?

v/ Alexander Christopher Sebald, lektor, Økonomisk Institut, Københavns Universitet og Morten Binder, direktør i STAR (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Sidste finanslov inden Folketingsvalget

Torsdag den 22. november 2018, 09.15 -12.00

Senest den 17. juni 2019 skal der være folketingsvalg i Danmark. De seneste års økonomiske politik har været præget af et stadig tættere samspil mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Er Dansk Folkeparti klar til at overtage Det Radikale Venstres rolle som Socialdemokratiets samarbejdspartner i finanspolitikken? Svarene på det spørgsmål og mange flere søges i en paneldebat mellem Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti og Sofie Carsten Nielsen fra Det Radikale Venstre.

v/ Peter Skaarup, MF for Dansk Folkeparti og Sofie Carsten Nielsen, MF for Radikale Venstre

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk