Møderække

Symbioser: One man’s trash another man’s treasure

Tirsdag den 6. marts 2018, 09.15 -12.00

Spildevandsslam kan være en værdifuld ressource, der kan omdannes til energi. Organiske rester fra én virksomhed kan udnyttes i en anden virksomheds produktion. Overskydende biogas fra renseanlæg kan fortrænge brugen af fossile brændsler hos nærliggende virksomheder, og overskudsvarme fra forskellige processer kan leveres til det lokale fjernvarmeselskabs net. På dagens møde stiller vi skarpt på arbejdet med symbioser. Hvordan organiserer man symbioser på tværs af private virksomheder, offentlige selskaber og kommunale aktører? Og hvad er de helt konkrete gevinster og udfordringer?

v/ Per Møller, Head of Symbiosis Center Denmark og Søren Støvring, adm. direktør, Hillerød Forsyning, Symbiose Hillerød (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Effektiv interessevaretagelse: How to?

Onsdag den 18. april 2018, 09.15 -12.00

Energi- og forsyningssektoren ligger i høj grad under for politiske krav om bl.a. grøn omstilling, energibesparelser og effektiviseringer, og organisationer og virksomheder må derfor være fremme i skoene for at søge at påvirke de politisk besluttede reguleringer, der regulerer deres virke. Det klassiske billede af interessevaretagelse er under forandring. Interessevaretagelse foregår i dag i stadig højere grad på de sociale medier, og skiftende og uformelle koalitioner som vej til indflydelse er langt mere udbredt end tidligere. Vi inviterer digital ekspert Benjamin Rud Elberth og vicedirektør i Dansk energi Anders Stouge til at dele ud af deres viden og erfaringer om, hvordan man trænger gennem lydmuren. Kom og få udvidet din lobby-værktøjskasse.

v/ Anders Stouge, vicedirektør, Dansk Energi og Benjamin Rud Elberth, digital rådgiver og direktør, Digitaltaktik.dk (BEMÆRK: Mødested Børsen, 1217 København K)

Thomas Egebo: Manden ved roret

Onsdag den 5. september 2018, 09.15 -12.00

Hvordan styrer man den energi-, forsynings- og klimapolitiske indsats i Danmark? Dagens oplægsholder sidder i orkanens øje mellem den politiske ledelse af ministeriet og de mange aktører og interessenter på området. Hvordan manøvrerer man som øverste ansvarlige embedsmand i dette farvand? Hvad er de mest aktuelle problemstillinger på området set fra toppen af ministeriet, og hvor er de store knaster på lidt længere sigt?

v/ Thomas Egebo, departementschef, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Verdensmester i spildevand

Tirsdag den 9. oktober 2018, 09.15 -12.00

Aarhus har ambitioner om at bygge verdens mest ressourceeffektive renseanlæg. Målet er, at anlægget skal være det anlæg i verden, som er bedst til at udnytte affaldsstofferne i spildevandet som værdifulde ressourcer til gødning, varme og grøn el. Projektet har inspireret hele vejen til USA, hvor folkene bag projektet skal levere knowhow til lignende projekter på den anden side af Atlanten. Vi spørger parterne, hvordan man skaber den bedste grobund for en win-win-situation, hvor vi som et biprodukt kan producere grøn energi? Hvilke innovationsudfordringer er forbundet med projektet, hvad er status, og hvad har de lært af processen indtil videre?

v/ Lars Schrøder, adm. direktør, Aarhus Vand og Morten Fjerbæk, adm. direktør, EnviDan (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Kina: Den grønne supermagt?

Onsdag den 28. november 2018, 09.15 -12.00

Verdens største CO2-udleder har for alvor skruet op for de grønne ambitioner. Kina ratificerede i 2016 klimaaftalen fra Paris og har siden dæmpet sin produktion af kul og standset etableringen af en række store kulkraftværker, der allerede var under konstruktion. Derudover vil landet investere 2.500 milliarder – et beløb, der er større end Danmarks bruttonationalprodukt – i vedvarende energi indtil 2020. Den danske civilingeniør Kaare Sandholt har siden 2011 medvirket til denne udvikling som chefrådgiver på Kinas nationale center for vedvarende energi, China National Renewable Energy Centre, som er en del af den kinesiske energiadministration. Han gæster netværket til en snak om Kinas grønne udvikling og tager debatten om landets rolle i fremtidens grønne omstilling.

v/ Kaare Sandholt, chefrådgiver, China National Renewable Energy (dato ikke endeligt bekræftet)