Møderække

Fremtidens sundhedsledelse – hvad virker?

Tirsdag den 13. marts 2018, 09.15 -12.00

Øget efterspørgsel på sundhedsydelser skaber en række udfordringer på udbudssiden i det nære sundhedsvæsen. Landets kommuner, regioner og praktiserende læger står overfor at skulle finde nye løsninger i en virkelighed, der er præget af stram udgiftsstyring, faldende udbud af kvalificeret arbejdskraft og manglende viden om, hvilke indsatser, der skaber mest værdi for pengene. Det skaber en kompleks ledelsesopgave. Med projektet ”Sundhedsstrategisk Ledelse” har fire kommuner i Region Midtjylland i samarbejde med Regionshospitaler og med indspark fra den almene praksis udviklet forslag til konkrete løsninger på de aktuelle problemstillinger.

v/ Kate Bøgh, direktør for Social og Sundhed i Favrskov Kommune og Svend Kier, praktiserende læge og praksiskoordinator (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Digitalisering og datadeling – mere sundhed for pengene?

Fredag den 18. maj 2018, 09.15 -12.00

I 2017 udløber Den Nationale strategi for Digitalisering af Sundhedsvæsenet. Direktør i Sundhedsdatastyrelsen Lisbeth Nielsen fortæller på mødet om, hvordan de fire år med strategien er gået, og om man har nået målet om at styrke mødet mellem borgere og sundhedspersoner med sammenhængende, effektive og ensartede digitale muligheder. Udfordringerne med digital deling af sundhedsdata mellem de forskellige niveauer i det danske sundhedssystem bliver sat i perspektiv, og vi diskuterer, hvilke udfordringer, der vil præge sundhedssystemet fremadrettet.

v/ Lisbeth Nielsen, direktør i Sundhedsdatastyrelsen

Ulighed i sundhed

Mandag den 3. september 2018, 09.15 -12.00

Lige adgang til velfærdsydelser er et helt grundlæggende element i velfærdssamfundet. Lægemangel i yderområderne og stigende økonomisk ulighed udfordrer imidlertid den lige adgang til sundhedsydelser og et sundt liv. Christian Freitag, formand for Praktisernde Lægers Organisation, og Ebbe Henningsen, næstformand for Danske patienter, gæster netværket for at dele ud af deres viden på området og diskutere, hvordan vi skal håndtere ulighed i sundhed.

V/ Christian Freitag, formand for Praktiserende Lægers Organisation og Ebbe Henningsen, næstformand for Danske Patienter

Forebyggelse der virker

Torsdag den 11. oktober 2018, 09.15 -12.00

I Gentofte Kommune har man hentet store gevinster ved at gribe ind i tide og fokusere på sygdomsforebyggelse, der er involverende, giver borgerne livskvalitet og som samtidig er god sundhedsøkonomi. På dagens møde gæster forebyggelseschefen i Gentofte Kommune Torben H.D. Petersen netværket for at fortælle om forebyggelse i kommunen, og Morten Grønbæk, formand for Vidensråd for Forebyggelse, fortæller om, hvorfor vi for alvor skal sætte forebyggelse på den sundhedspolitiske dagsorden.

V/Torben H.D. Petersen, Forebyggelseschef i Gentofte Kommune og Morten Grønbæk, formand for Vidensråd for Forebyggelse (BEMÆRK: Mødested Børsen, 1217 København K)

Magtfulde medier og alternative fakta

Tirsdag den 4. december 2018, 09.15 -12.00

Via internettets åbne kanaler deles en strøm af sundhedsinformationer viralt. Alternative sundhedsfakta, der florerer på de sociale såvel som de journalistiske medier, kan sløre sundhedsorganisationer- og myndigheders budskaber. Mediernes magt er allestedsværende og de sociale medier gør det svært for borgerne at navigere i overfloden af sundhedsinformationer. Lars Igum Rasmussen, sundhedsredaktør på Politiken, fortæller på dagens møde om betydningen af de alternative sundhedsfakta.

V/ Lars Igum Rasmussen, sundhedsredaktør på Politiken