Møderække

Fremtidens sundhedsledelse – hvad virker?

Torsdag den 8. marts 2018, 09.15 -12.00

Den øgede efterspørgsel på sundhedsydelser skaber en række udfordringer på udbudssiden i det nære sundhedsvæsen. Landets kommuner, regioner og praktiserende læger skal finde nye løsninger i en virkelighed, der er præget af stram udgiftsstyring og faldende udbud af kvalificeret arbejdskraft. Med projektet ”Sundhedsstrategisk Ledelse” har fire kommuner i samarbejde med regionshospitaler og almene praksisser udviklet forslag til konkrete løsninger på de aktuelle problemstillinger. To centrale aktører i projektet, Kate Bøgh, direktør for Social og Sundhed i Favrskov Kommune og Svend Kier, praktiserende læge, fortæller på dagens møde om erfaringerne med projektet.

v/ Kate Bøgh, direktør for Social og Sundhed i Favrskov Kommune og Svend Kier, praktiserende læge og praksiskoordinator

Skal sygdom forebygges eller helbredes?

Torsdag den 3. maj 2018, 09.15 -12.00

Borgere screenes for sygdomme som aldrig før i det danske sundhedsvæsen. Men er effekten af at fokusere på screeninger stor nok, eller burde man i stedet bruge ressourcerne på dem, der allerede er konstateret syge? På mødet debatterer vi de etiske og moralske perspektiver i forhold til at sundhedsvæsenet i stigende grad ikke alene fokuserer på at helbrede sygdomme, men også prioriterer at bruge ressourcer på at konstatere sygdomme.

v/ Annelli Sandbæk, professor og forskningsleder på Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og Anne-Marie Gerdes, overlæge, professor og medlem af Det Etiske Råd

Ulighed i sundhed

Onsdag den 29. august 2018, 09.15 -12.00

Lige adgang til velfærdsydelser er et helt grundlæggende element i velfærdssamfundet. Lægemangel i yderområderne og stigende økonomisk ulighed udfordrer imidlertid den lige adgang til sundhedsydelser og et sundt liv. Lise Høyer, formand for PLO Midtjylland og Ebbe Henningsen, næstformand for Danske patienter, gæster netværket for at dele ud af deres viden på området og diskutere, hvordan vi skal håndtere ulighed i sundhed.

V/Lise Høyer, formand for PLO Midtjylland og Ebbe Henningsen, næstformand for Danske Patienter

Forebyggelse der virker

Torsdag den 27. september 2018, 09.15 -12.00

I Gentofte Kommune har man hentet store gevinster ved at gribe ind i tide og fokusere på sygdomsforebyggelse, der er involverende, giver borgerne livskvalitet og som samtidig er god sundhedsøkonomi. På dagens møde gæster forebyggelseschefen i Gentofte Kommune Torben H.D. Petersen netværket for at fortælle om forebyggelse i kommunen, og Morten Grønbæk, formand for Vidensråd for Forebyggelse, fortæller om, hvorfor vi for alvor skal sætte forebyggelse på den sundhedspolitiske dagsorden.

V/Torben H.D. Petersen, Forebyggelseschef i Gentofte Kommune og Morten Grønbæk, formand for Vidensråd for Forebyggelse

Sammenhængskraft i det nære sundhedsvæsen

Mandag den 5. november 2018, 09.15 -12.00

Fremtidens effektive sundhedssystem skal sikres gennnem ressourceudnyttelse på sundhedsområdet, og det kræver et sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af sygehuse, kommuner og almen praksis. Hvilke visioner har KL for sundhedsvæsenet, og hvad er KL’s bud på løsninger, der kan forbedre samarbejdet og sammenhængskraften i det nære sundhedsvæsen og samtidig øge kvaliteten i de nære sundhedstilbud? På dagens møde gæster KL's sundhedspolitiske chef, Hanne Agerbak, netværket.

V/ Hanne Agerbak, sundhedspolitisk chef i KL