Møderække

Det nære sundhedsvæsen - Aarhus - mødeprogram

Ulighed i sundhed

Onsdag den 29. august 2018, 09.15 -12.00

Lige adgang til velfærdsydelser er et helt grundlæggende element i velfærdssamfundet. Lægemangel i yderområderne og stigende økonomisk ulighed udfordrer imidlertid den lige adgang til sundhedsydelser og et sundt liv. Lise Høyer, formand for PLO Midtjylland og Ebbe Henningsen, næstformand for Danske patienter, gæster netværket for at dele ud af deres viden på området og diskutere, hvordan vi skal håndtere ulighed i sundhed.

v/ Lise Høyer, formand for PLO Midtjylland og Ebbe Henningsen, næstformand for Danske Patienter

Forebyggelse der virker

Torsdag den 27. september 2018, 09.15 -12.00

I Gentofte Kommune har man hentet store gevinster ved at lave tidlige indsatser og fokusere på sygdomsforebyggelse, der er involverende, øger borgernes livskvalitet og som samtidig er god sundhedsøkonomi. På dagens møde gæster forebyggelseschefen i Gentofte Kommune netværket for at fortælle om den kommunale forebyggelsesindsats. Vi får også besøg af formanden for Vidensråd for Forebyggelse, som fortæller hvorfor vi for alvor bør sætte forebyggelse på den sundhedspolitiske dagsorden.

v/ Torben H.D. Petersen, Forebyggelseschef i Gentofte Kommune og Morten Grønbæk, formand for Vidensråd for Forebyggelse OBS mødet foregår på Hotel The Mayor, Banegårdspladsen 14 8000 Aarhus C

Sammenhængskraft i det nære sundhedsvæsen

Mandag den 5. november 2018, 09.15 -12.00

Fremtidens effektive sundhedssystem skal sikres ved at optimere brugen af ressourcer i sundhedsområdet. Det kræver blandt andet et sammenhængende sundhedsvæsen, der arbejder sammen på tværs af sygehuse, kommuner og almen praksis. Hvilke visioner har KL for sundhedsvæsenet, og hvad er deres bud på løsninger, der kan forbedre samarbejdet og sammenhængskraften i det nære sundhedsvæsen og samtidig øge kvaliteten i de nære sundhedstilbud? På dagens møde gæster KL's sundhedspolitiske chef, Hanne Agerbak, netværket.

v/ Hanne Agerbak, sundhedspolitisk chef i KL

Magtfulde medier og alternative fakta

Onsdag den 23. januar 2019, 09.15 -12.00

På internettet florerer en strøm af virale sundhedsråd og alternative sundhedsfakta, og det kan være svært for borgerne at navigere i overfloden af informationer. Hvad betyder det for aktørerne i det nære sundhedsvæsen, at borgerne googler sig til selvdiagnosticering og har adgang til et væld af mere eller mindre sande fakta? Hvilken rolle spiller nyhedsmedierne og de sociale medier i forhold til formidlingen af sundhedsorganisationer- og myndigheders budskaber? Katrine Asp-Poulsen fortæller om udviklingen i informationsstrømmen på sundhedsområdet og betydningen af alternative fakta set fra Kræftens Bekæmpelses perspektiv.

v/ Katrine Asp-Poulsen, kommunikationschef, Kræftens Bekæmpelse

Dansk sundshedsindustri i fremtiden

Torsdag den 7. marts 2019, 09.15 -12.00

Den danske sundhedsindustri udgør en kæmpe kapacitet i forhold til at udvikle nye behandlinger og udstyr, der opfylder behovene i sundhedsvæsenet. Hvilket ansvar bærer den danske sundhedsindustri i forhold til at bidrage til et sundhedsvæsen i verdensklasse? Og hvordan skal der samarbejdes med sundhedsvæsenets aktører, hvis det skal lykkes? Vi inviterer Mie Rasbech, der er sundhedspolitisk chef i DI Sundhed, til at fortælle om dagsordenen i den danske sundhedsindustri.

v/ Mie Rasbech, sundhedspolitisk chef i DI Sundhed.

Patienten i centrum

Torsdag den 4. april 2019, 09.15 -12.00

På dagens netværksmøde zoomer vi ind på patienten. For hvordan er det egentlig at være patient i det danske sundhedsvæsen? Hvor meget skal patienter inddrages i beslutningerne om deres egen sygdomsbehandling? Vi inviterer Anne-Marie Vangsted, direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed til at fortælle om, hvilke visioner styrelsen har for patientsikkerheden i Danmark, og en patientambassadør deler ud af sine erfaringer med at være patient i sundhedsvæsenet.

v/ Anne-Marie Vangsted, direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk