Møderække

Lyngby Taarbæk Vidensby: Innovation og byudvikling på tværs

Onsdag den 21. marts 2018, 09.15 -12.00

Hvordan skaber man innovativ og bæredygtig byudvikling? Og hvordan får man kommune, virksomheder, boligorganisationer og uddannelsesinstitutioner til at samarbejde på tværs og udnytte hinandens idéer og kompetencer? I Lyngby-Taarbæk forsøger foreningen Vidensby at finde løsninger i et partnerskab mellem bl.a. kommune, universitet DTU og 70 private virksomheder. På dagens møde deler to repræsentanter ud af deres lærepenge og kommer med deres bud på, hvordan Lyngby-Taarbæk kan blive en af Europas førende videns- og universitetsbyer, og hvad andre kan lære af projektet.

v/ Caroline Arends, adm. direktør i Lyngby-Taarbæk Vidensby og Claus Nielsen, universitetsdirektør på DTU

Opråb fra udkantsdanmark: Myte, martyrium eller magtpåliggende

Onsdag den 25. april 2018, 09.15 -12.00

Er Danmark ved at knække over på midten? Og i så fald, hvad gør vi ved det? Er der blot tale om en forfaldsfortælling, der har groet sig fast i avisspalterne? Har Storbydanmark har set sig blind på den forarmede provinshistorie frem for at se styrken og fremelske de fremskridt og fordele, der eksisterer uden for byerne? Kaare Dybvad, boligordfører for Socialdemokratiet og forfatter til bogen "Udkantsmyten", gæster netværket til en snak om Socialdemokratisk boligpolitik og forholdet mellem land og by. v/ Kaare Dybvad, boligordfører for Socialdemokratiet og forfatter til bogen ”Udkantsmyten”

v/ Kaare Dybvad, boligordfører for Socialdemokratiet og forfatter til bogen "Udkantsmyten"

Byudvikling set fra vandet

Onsdag den 6. juni 2018, 14.00 -16.00

Netværkets facilitator Jens Kramer Mikkelsen og Dan Stubbergaard fra COBE Architects, som står bag masterplanen for Nordhavnen, tager medlemmerne på den årlige sejltur i Københavns Havn. På turen oplever vi Nordhavnen fra søsiden og hører nærmere om tankerne, idéerne og processerne bag den store forvandling, som havnen har gennemgået, siden de første industrigrunde blev genanvendt til nye og mere tidssvarende formål.

v/ Jens Kramer Mikkelsen, administrerende direktør for By & Havn og Dan Stubbergaard, Founder og Creative Director, COBE Architects

Kommunale visioner

Onsdag den 5. september 2018, 09.15 -12.00

Københavns Kommune vil bygge smartere og sikre mere byggeri for pengene. Derfor udbyder kommunen en stor del af sine kommende byggerier som strategiske partnerskaber. Men hvordan ser fremtiden ud for det københavnske byggeri og hvor ligger kommunens fokus i den kommende tid? Vi inviterer byggechef i Københavns Kommune Rasmus Brandt Lassen til en snak om den aktuelle situation på det bygge- og bolig politiske område i en kommunal virkelighed, der tvinger til at tænke i nye løsninger.

v/ Rasmus Brandt Lassen, byggechef, Byggeri København (BEMÆRK: Mødested Børsen, 1217 København K)

Fremtidens arkitektur og byggeri

Onsdag den 24. oktober 2018, 09.15 -12.00

Disruption er det helt store modeord. Men står det bygge- og boligpolitiske område til at blive disrupted? En af de nye digitalt baserede teknologier, som har potentiale til at forandre branchen, er 3D print. Globalt er en række spektakulære projekter ved at blive realiseret, og også på hjemmefronten er den første 3D-printede bygning på vej. På dagens møde sætter vi muligheder og udfordringer ved 3D printerens indtog under lup. Hvad betyder 3D print for vores måde at tænke arkitektur og udføre byggeprojekter? Og hvad kan man i branchen gøre, for at være på forkant med udviklingen?

v/ Mette Ramsgaard Hansen, head of centre, Architecture and Technology, KADK og Niels Wingesø Falk, Divisionsdirektør for VDC-divisionen, MT Højgaard

Et fyrtårn i ny vidensbydel: Rundvisning i Mærsk tårnet (efterfulgt af frokost)

Onsdag den 21. november 2018, 09.15 -12.00

I september 2017 indviede Københavns Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet Mærsk Tårnet beliggende i hjertet af den nye Nørre Campus på Nørrebro. Tårnet er tegnet af C.F. Møller Architects, og designet beror på tanken om at skabe fællesskaber – mellem forskere, mellem studerende og med byen. Vi spørger arkitekten bag, hvordan arkitekturen danner de bedst mulige rammer for forskningen og beder dem uddybe tankerne bag byggeriet. Hvordan indtænker man bedst arkitektur som en aktiv medspiller? Og kan arkitekturen virkelig fremme frontlinjeforskning?

v/ Mads Mandrup Hansen, partner og arkitekt MAA, C.F. Møller Architects (RUNDVISNING 2200 N)