Møderække

Beskæftigelsespolitisk netværk - mødeprogram

Reformerne i den digitale fremtid

Onsdag den 30. maj 2018, 09.15 -12.00

Den digitale udvikling påvirker hele samfundet. Ikke mindst arbejdsmarkedet, hvor der stilles helt nye krav til forretningsmodellerne i den private og offentlige sektor. I kraft af den voksende betydning er digitalisering for alvor kommet på den politiske dagsorden. Hvordan vil fremtidens teknologi påvirke arbejdsmarkedet? På dagens møde får vi besøg af tre eksperter, som vil give hver deres bud på, hvordan de nye digitale muligheder kan anvendes til at skabe løsninger på nuværende og fremtidige beskæftigelsespolitiske udfordringer, samt hvordan de ”nødvendige” reformer kommer til at se ud i en digital fremtid.

v/ Carsten Koch, fhv. Skatteminister og formand for Beskæftigelsesrådet, Louise Fredbo Nielsen, fremtidsforsker og Torben M. Andersen, professor ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet og fhv. overvismand (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Hvilken vej blæser de røde faner?

Mandag den 3. september 2018, 09.15 -12.00

Beskæftigelse og uddannelse er to brandvarme emner på den politiske dagsorden, og de går ofte arm i arm. Fagbevægelsen er en helt central aktør på begge områder. Derfor har vi inviteret LO’s formand Lizette Risgaard ind til at udpege de største udfordringer for beskæftigelses- og uddannelsespolitikken. Hvilke aktuelle politiske problematikker fylder dagsordenen lige nu? Og hvad vurderer formanden, der fremadrettet vil komme til at præge LO’s arbejde på disse to områder? Desuden spørger vi formanden, hvad den kommende fusion af LO og FTF kommer til at betyde for hovedorganisationens beskæftigelses- og uddannelsespolitiske dagsorden.

v/ Lizette Risgaard, formand for LO (fællesmøde med Uddannelsespolitisk netværk) (BEMÆRK: Mødet afholdes hos LO, Islands Brygge 32D, 2300 København S)

Rekruttering fra kanten

Onsdag den 10. oktober 2018, 09.15 -12.00

Hvordan kan beskæftigelsesindsatserne hjælpe virksomheder til i højere grad at fokusere på potentialer i rekruttering af de ledige, som ellers har svært ved at få en fod inden for døren på arbejdsmarkedet? Og hvordan kan vi hjælpe flere ledige med særlige udfordringer i job? Michael Baunsgaard Schreiber er direktør i Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning, og han fortæller på dagens møde om, hvad der skal til for, at øge rekrutteringen fra kanten af arbejdsmarkedet.

v/ Michael Baunsgaard Schreiber , direktør i Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Afbureaukratisering af beskæftigelsesområdet

Mandag den 12. november 2018, 09.15 -12.00

Som et forsøg på at lette de bureaukratiske byrder på beskæftigelsesområdet og samtidig skabe rum for udvikling af nye og lokale løsninger, har udvalgte kommuner fået status som frikommuner. De har dermed fået mulighed for at designe og afprøve egne beskæftigelsesindsatser. Hvor ligger udfordringerne og potentialerne i de lokale løsninger? På dagens møde gæster Økonomi- og Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille netværket, for at give sit besyv på afbureaukratisering og frikommuneprojekter på beskæftigelsesområdet.

v/ Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Ministerens visioner

Tirsdag den 4. december 2018, 09.15 -12.00

Hvad er status på beskæftigelsespolitikken i Danmark, og hvor er vi på vej hen? Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen gæster netværket og fortæller om sine visioner på det evigt aktuelle arbejdsmarkedsområde. Hvad er de helt centrale elementer i regeringens beskæftigelsespolitik, hvordan får vi hele Danmark med og hvad skal i fokus i den kommende tid set fra ministerens stol?

v/ Troels Lund Poulsen (V), Beskæftigelsesminister

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk