Møderække

Ministerens visioner

Fredag den 16. marts 2018, 09.15 -12.00

Hvad er status på beskæftigelsespolitikken i Danmark, og hvor er vi på vej hen? Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen gæster netværket og fortæller om sine visioner på det evigt aktuelle arbejdsmarkedsområde. Hvad er de helt centrale elementer i regeringens beskæftigelsespolitik, hvordan får vi hele Danmark med og hvad skal i fokus i den kommende tid set fra ministerens stol?

v/ Troels Lund Poulsen (V), Beskæftigelsesminister

Modspiller eller medspiller: Beskæftigelse- og socialpolitik

Torsdag den 5. april 2018, 09.15 -12.00

Hvor er det præcise skel mellem socialpolitik, sundhed og beskæftigelsespolitik? Når langtidsledige skal ud af kontanthjælpssystemet og ind på arbejdsmarkedet, er det så en social- eller en beskæftigelsesindsats, der kræves? Hvem har ansvaret, redskaberne og ressourcerne? Og tænkes der sammen og koordinerende, når politik udvikles, forhandles og gennemføres på de to områder? Vi tager den politiske debat med Hans Andersen (V) og Pernille Rosenkrantz-Theil (S). For hvordan kan de to ressortområder blive bedre til at arbejde sammen, og hvor er de politiske svar, når fremtidens reformer på områderne skal udformes?

v/ Hans Andersen (beskæftigelsesordfører, V) og Pernille Rosenkrantz-Theil (socialordfører, S) (fællesmøde med Socialpolitisk netværk)

Aktuelle problemstillinger i beskæftigelsespolitikken

Mandag den 30. april 2018, 09.15 -12.00

Hvordan styrer man den beskæftigelsespolitiske indsats i Danmark? Som departementschef er Jakob Jensen i sit daglige virke tæt på beskæftigelsespolitikken, som den udformes af ministeren, Folketinget og de mange aktører og interessenter på beskæftigelsesområdet. Hvad er de mest aktuelle problemstillinger set fra hans stol, og hvor er de store knaster på lidt længere sigt? Vi inviterer departementschef Jakob Jensen til debat.

v/ Jakob Jensen, departementschef i Beskæftigelsesministeriet (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Reformerne i den digitale fremtid

Onsdag den 30. maj 2018, 09.15 -12.00

Den digitale udvikling påvirker hele samfundet. Ikke mindst arbejdsmarkedet, hvor der stilles helt nye krav til forretningsmodellerne i den private og offentlige sektor. I kraft af den voksende betydning er digitalisering for alvor kommet på den politiske dagsorden. Spørgsmålet er, hvordan fremtidens teknologi kommer til at påvirke arbejdsmarkedet, og hvilken betydning det får på beskæftigelsespolitikken og arbejdsmarkedsreformerne? På dagens møde får vi besøg af tre eksperter, som vil give deres bud på hvordan de nye digitale muligheder kan anvendes til at skabe løsninger på nuværende og fremtidige beskæftigelsespolitiske udfordringer, og hvordan de ”nødvendige” reformer kommer til at se ud i en digital fremtid.

v/ Carsten Koch, fhv. Skatteminister og formand for Beskæftigelsesrådet, Louise Fredbo Nielsen, fremtidsforsker og Torben M. Andersen, professor ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet og fhv. overvismand (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Hvilken vej blæser de røde faner?

Mandag den 3. september 2018, 09.15 -12.00

Beskæftigelse og uddannelse er to brandvarme emner på den politiske dagsorden, og de går ofte arm i arm. Fagbevægelsen er en helt central aktør på begge områder. Derfor har vi inviteret LO’s formand Lizette Risgaard ind til at udpege de største udfordringer for beskæftigelses- og uddannelsespolitikken. Hvilke aktuelle politiske problematikker fylder dagsordenen? Og hvad vurderer formanden, der fremadrettet vil komme til at præge LO’s arbejde på disse to områder?

v/ Lizette Risgaard, formand for LO (fællesmøde med Uddannelsespolitisk netværk) (BEMÆRK: Mødet afholdes hos LO, Islands Brygge 32D, 2300 København S)

Rekruttering fra kanten

Onsdag den 10. oktober 2018, 09.15 -12.00

Hvordan kan beskæftigelsesindsatserne hjælpe virksomheder til i højere grad at fokusere på potentialer i rekruttering af de ledige, som ellers har svært ved at få en fod inden for døren på arbejdsmarkedet? Og hvordan kan vi hjælpe flere ledige med særlige udfordringer i job? Michael Baunsgaard Schreiber er direktør i Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning, og han fortæller på dagens møde om, hvad der skal til for, at øge rekrutteringen fra kanten af arbejdsmarkedet.

v/ Michael Baunsgaard Schreiber , direktør i Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Afbureaukratisering af beskæftigelsesområdet

Mandag den 12. november 2018, 09.15 -12.00

Som et forsøg på at lette de bureaukratiske byrder på beskæftigelsesområdet og samtidig skabe rum for udvikling af nye og lokale løsninger, har udvalgte kommuner fået status som frikommuner. De har dermed fået mulighed for at afprøve alternative og mindre procestunge beskæftigelsesindsatser. Hvor ligger udfordringerne og potentialerne i de lokale løsninger? På dagens møde gæster Økonomi- og Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille netværket, for at give sit besyv på afbureaukratisering og frikommuneprojekter på beskæftigelsesområdet.

v/ Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Forandrede ansættelsesformer

Tirsdag den 22. januar 2019, 09.15 -12.00

Der er de seneste årtier sket en udvikling hen imod, at flere og flere arbejder under atypiske ansættelsesformer, der adskiller sig væsentligt fra de traditionelle ansættelsesformer. Flere og flere arbejder freelance, på deltid, i udlandet eller som udlejet arbejdskraft. Hvad er fordelene og potentialerne ved de atypiske ansættelsesformer, og hvor ligger udfordringerne? På dagens møde diskuterer vi, hvad de atypiske ansættelsesformer betyder for vores arbejdsliv, og ikke mindst hvad de atypiske ansættelsesformer betyder for trygheden på arbejdsmarkedet.

v/ Janne Gleerup, arbejdsmarkedsforsker og lektor på Arbejdsliv RUC