Beskæftigelsesrettet integration

Mandag den 19. marts 2018, 09.15 -12.00 - Integrationspolitisk netværk

Hvad er det, der faktisk virker, når det kommer til integrationen af indvandrere i Danmark? Siden 2015 har regeringen samarbejdet med flere virksomheder og jobcentre for at få flere flygtninge i arbejde. Men hvordan bidrager virksomheder i praksis til en vellykket integration? Vi inviterer forhenværende formand for beskæftigelsesrådet Carsten Koch til oplæg og debat om beskæftigelsesrettet integration.

V/ Carsten Koch, fhv. Skatteminister og formand for Beskæftigelsesrådet (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Generation stress

Mandag den 19. marts 2018, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

I uddannelsesverdenen støder vi på flere og flere stressramte børn og unge. Det tilskrives ofte tidspres, karakterræs og fokus på at præstere. Hersker der en præstationskultur i uddannelsesverdenen, hvor det fejlfri belønnes? Hvad betyder det for unges motivation og for kompetencer som kreativitet og innovation, hvis uddannelserne fremmer en nul-fejlskultur? Vi inviterer en af landets førende forskere i uddannelsesmotivation og ungdomskultur til at gøre os klogere på disse spørgsmål og komme med sine perspektiver på problemstillingerne.

v/ Noemi Katznelson, centerleder på Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet

Corydon: Tanker inde- og udefra den røde bygning

Tirsdag den 20. marts 2018, 15.00 -17.00 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Tidligere finansminister Bjarne Corydon (S) sad indtil årsskiftet som global direktør i den verdenskendte management- og konsulentvirksomhed Mckinsey og er i dag bag roret på Dagbladet Børsen. På baggrund af sit imponerende CV deler Corydon ud af sine erfaringer med rådgivning - både som modtager af politisk rådgivning som finansminister, i sin rolle på den anden side af bordet i det berømte og berygtede konsulenthus og de nye erfaringer han har gjort sig fra medieverdenen.

v/ Bjarne Corydon, adm. direktør og chefredaktør, Børsen (Mødet afholdes hos Dagbladet Børsen, Møntergade 19, 1140 København K)

Lyngby Taarbæk Vidensby: Innovation og byudvikling på tværs

Onsdag den 21. marts 2018, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk

Hvordan skaber man innovativ og bæredygtig byudvikling? Og hvordan får man kommune, virksomheder, boligorganisationer og uddannelsesinstitutioner til at samarbejde på tværs og udnytte hinandens idéer og kompetencer? I Lyngby-Taarbæk forsøger foreningen Vidensby at finde løsninger i et partnerskab mellem bl.a. kommune, universitet DTU og 70 private virksomheder. På dagens møde deler to repræsentanter ud af deres lærepenge og kommer med deres bud på, hvordan Lyngby-Taarbæk kan blive en af Europas førende videns- og universitetsbyer, og hvad andre kan lære af projektet.

v/ Caroline Arends, adm. direktør i Lyngby-Taarbæk Vidensby og Claus Nielsen, universitetsdirektør på DTU

Responsible Tax – forretning eller moral?

Torsdag den 22. marts 2018, 09.15 -11.00 - Finanssektornetværket

Skatteoptimering, skatteplanlægning, skattespekulation - kært barn har mange navne. Hvor langt kan og bør man gå for at nedbringe sin virksomheds skattebetaling? Er der, eller er der ikke en bundgrænse for, hvor lidt man kan bidrage til samfundets økonomi? Henriette Kinnunen, tidl. chefjurist i CEPOS og selvstændig rådgiver indenfor skatteret og public affairs, i dag direktør for DVCA, lægger op til debat sammen med Thorbjørn Helmo Madsen, direktør for firmaet TimeTax.

v/ Henriette Kinnunen, direktør, DVCA, tidligere erhvervs økonomisk kommentator på Børsen samt chefjurist i CEPOS og Thorbjørn Helmo Madsen, direktør, TimeTax (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Ministeren har ordet

Torsdag den 22. marts 2018, 09.15 -12.00 - Transportpolitisk netværk

Transportministeren sidder på et nøgleområde, når det handler om at sikre landets sammenhængskraft. Samtidig er transportområdet også et af de områder, hvor der investeres flest penge. På mødet vil ministeren give et indblik i de aktuelle store sager, der ligger på hans bord, og han vil også se fremad på de forhandlinger og begivenheder, der i fremtiden vil præge området.

v/ Ole Birk Olesen, transportminister (LA)

Fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen

Onsdag den 4. april 2018, 09.15 -12.00 - Sundhedspolitisk netværk

I fremtidens Danmark bliver der flere ældre, multisyge og kronisk syge. Udfordringerne er mange, og samtidig er der et politisk ønske om, at indlæggelserne på sygehusene bliver både kortere og mere effektive. Det kræver, at der er sammenhæng i sundhedsvæsnet. Hvordan skaber vi den nødvendige sammenhæng på tværs af sygehuse, praksissektor og kommuner? Dagens netværksmøde gæstes af Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner, og Nanna Skovgaard, kontorchef i Sundheds- og ældreministeriet, der vil indvie os i planerne for fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen.

v/ Erik Jylling, Sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner og Nanna Skovgaard, kontorchef i Sundheds- og Ældreministeriet

Tendenser i den politiske kommunikation

Torsdag den 5. april 2018, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation

Den politiske kommunikation er i konstant forandring med nye redskaber, metoder og tilgange. Vi beder Søren Lippert, journalist, tv-vært, tidl. særlig rådgiver og forfatter til bogen "Bag Magten", stille skarpt på en række af de bevægelser, der kan spores i den politiske kommunikation. Søren Lippert giver også et indblik i forskelle i kommunikationen, når man har magten og når man kæmper for at få den.

v/ Søren Lippert, tv-vært, journalist, og tidl særlig rådgiver (BEMÆRK: Mødet afholdes hos SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Modspiller eller medspiller: Beskæftigelses- og socialpolitik

Torsdag den 5. april 2018, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

Hvor er det præcise skel mellem socialpolitik, sundhed og beskæftigelsespolitik? Når langtidsledige skal ud af kontanthjælpssystemet og ind på arbejdsmarkedet, er det så en social- eller en beskæftigelsesindsats, der kræves? Hvem har ansvaret, redskaberne og ressourcerne? Og tænkes der sammen og koordinerende, når politik udvikles, forhandles og gennemføres på de to områder? Vi tager den politiske debat med Hans Andersen (V) og Pernille Rosenkrantz-Theil (S). For hvordan kan de to ressortområder blive bedre til at arbejde sammen, og hvor er de politiske svar, når fremtidens reformer på områderne skal udformes?

v/ Hans Andersen (beskæftigelsesordfører, V) og Pernille Rosenkrantz-Theil (socialordfører, S) (fællesmøde med beskæftigelsespolitisk netværk)

Modspiller eller medspiller: Beskæftigelse- og socialpolitik

Torsdag den 5. april 2018, 09.15 -12.00 - Beskæftigelsespolitisk netværk

Hvor er det præcise skel mellem socialpolitik, sundhed og beskæftigelsespolitik? Når langtidsledige skal ud af kontanthjælpssystemet og ind på arbejdsmarkedet, er det så en social- eller en beskæftigelsesindsats, der kræves? Hvem har ansvaret, redskaberne og ressourcerne? Og tænkes der sammen og koordinerende, når politik udvikles, forhandles og gennemføres på de to områder? Vi tager den politiske debat med Hans Andersen (V) og Pernille Rosenkrantz-Theil (S). For hvordan kan de to ressortområder blive bedre til at arbejde sammen, og hvor er de politiske svar, når fremtidens reformer på områderne skal udformes?

v/ Hans Andersen (beskæftigelsesordfører, V) og Pernille Rosenkrantz-Theil (socialordfører, S) (fællesmøde med Socialpolitisk netværk)

Kulturens digitale udvikling

Mandag den 9. april 2018, 09.30 -12.15 - Kulturpolitisk netværk

Digitalisering spiller en stadig større rolle i produktionen og brugen af kultur. Kultur både produceres, fremstilles og markedsføres i stigende grad gennem diverse IT-platforme, og udviklingen giver nye muligheder og skaber nye rammer for brugen af kultur. Hvordan imødekommer kulturverdenen bedst den digitale udvikling både i dag og fremadrettet? Og hvordan sikrer man generelt en rentabel udvikling, når kulturen skifter til en medieplatform? Vi inviterer Mikkel Bogh, direktør for Statens Museum for Kunst, og Poul Erik Tøjner, direktør for Louisiana, til debat om kulturens digitale udvikling.

v/ Mikkel Bogh, direktør, Statens Museum for Kunst og Poul Erik Tøjner, direktør, Louisiana (BEMÆRK: Mødet afholdes hos SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Status fra de danske veje

Tirsdag den 10. april 2018, 09.15 -12.00 - Transportpolitisk netværk

Tilbage i 2009 blev ”den grønne forligskreds” dannet med de fleste af Folketingets partier. Frem mod 2020 skal der uddeles 86 milliarder til store infrastrukturprojekter. Vejdirektoratets direktør Jens Holmboe gæster netværket og giver et overblik over situation på vejene. Hvordan går det med de danske veje? Hvilke projekter er i gang, og hvor planlægges der nye initiativer? Og hvor ser han fremtidens udfordringer og muligheder?

v/ Jens Holmboe, direktør, Vejdirektoratet (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Jobbet som departementschef: Topembedsmandens rolle

Tirsdag den 10. april 2018, 09.15 -12.00 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Som departementschef i Økonomi- og Indenrigsministeriet sidder Sophus Garfiel som den administrative leder i et centralt ministerium på Slotsholmen. Hvordan håndterer man bedst krydspresset fra de mange interesseorganisationer, offentlige myndigheder og virksomheder, som ønsker indflydelse? Hvilken rolle spiller rådgivningen for de forskellige aktører i den politiske beslutningsproces? På dagens møde vil Sophus Garfiel fortælle om det daglige arbejde i forvaltningens top, samt hvilke erfaringer han har gjort sig på vejen til toppen.

/v Sophus Garfiel, departementschef i Økonomi- og Indenrigsministeriet (Mødet afholdes i SOHO, Kødbyen, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Spring blindgyderne over

Onsdag den 11. april 2018, 09.15 -12.00 - Offentlig Innovation

"Hvorfor ikke gøre som de andre?", spørger Center for Offentlig Innovation på arbejdspladser over alt i det offentlige. Det bliver først tydeligt, om innovative idéer og løsninger bærer frugt, når disse implementeres i den virkelige verden. Derfor er deling af innovative erfaringer et afgørende skridt på vejen i jagten på en bedre offentlig sektor. Pia Gjellerup giver sit bud på, hvordan vi mere systematisk kan sprede innovationer – dele og genbruge. Vi diskuterer også politikernes og den nye innovationsministers rolle i at få en mere effektiv offentlig sektor med øget kvalitet.

v/ Pia Gjellerup, centerleder, Center for Offentlig Innovation (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Hvordan nedbryder vi siloerne i uddannelsessektoren?

Onsdag den 11. april 2018, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland

Det danske uddannelsessystem er præget af en stærk silostruktur, der gør det svært at skabe sammenhængende uddannelsesforløb. Vi har inviteret Ole Heinager, adm. direktør NEXT og Camilla Wang, rektor på Professionshøjskolen Absalon, til at tale om fordele og ulemper ved at skabe mere sammenhæng i i uddannelsessystemet – fra grunduddannelserne til de videregående uddannelser.

V/ Ole Heinager, adm. direktør NEXT og Camilla Wang, rektor på Professionshøjskolen Absalon

Karen Hækkerup: Landbrugets fremtid – politik og pragmatik

Onsdag den 18. april 2018, 09.15 -12.00 - Miljøpolitisk netværk

Man kan forestille sig, at nogle landmænd må have banket i bordet, da det blev offentliggjort, at en socialdemokrat nu skulle arbejde for at fremme landbrugets rammevilkår. Karen Hækkerup har dog formået, at klikke sin røde nøglering af, og sætte en ny på, hvor der står Landbrug og Fødevarer. På dagens møde spørger vi den tidligere minister, hvilke fordele det giver, at kende den politiske verden indefra, når man som interesseorganisation søger at påvirke dagsordener og politiske beslutninger? Vi spørger desuden, hvad der har været de største udfordringer i Karen Hækkerups første 2,5 år på posten, og i hvilken retning hun ser landbruget bevæge sig i fremtiden?

v/ Karen Hækkerup, adm. direktør, Landbrug & Fødevarer (BEMÆRK: Mødet afholdes hos Landbrug & Fødevarer, Axelborg, Axeltorv 3, 1609 København V)

Effektiv interessevaretagelse: How to?

Onsdag den 18. april 2018, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk

Energi- og forsyningssektoren ligger i høj grad under for politiske krav om bl.a. grøn omstilling, energibesparelser og effektiviseringer, og organisationer og virksomheder må derfor være fremme i skoene for at søge at påvirke de politisk besluttede reguleringer, der regulerer deres virke. Det klassiske billede af interessevaretagelse er under forandring. Interessevaretagelse foregår i dag i stadig højere grad på de sociale medier, og skiftende og uformelle koalitioner som vej til indflydelse er langt mere udbredt end tidligere. Vi inviterer digital ekspert Benjamin Rud Elberth og vicedirektør i Dansk energi Anders Stouge til at dele ud af deres viden og erfaringer om, hvordan man trænger gennem lydmuren. Kom og få udvidet din lobby-værktøjskasse.

v/ Anders Stouge, vicedirektør, Dansk Energi og Benjamin Rud Elberth, digital rådgiver og direktør, Digitaltaktik.dk (BEMÆRK: Mødested Børsen, 1217 København K)

New public management er død! Længe leve hvad?

Mandag den 23. april 2018, 09.15 -12.00 - Offentlig styring

Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen erklærede et ”opgør med New Public Management som styringsredskab” ved partiets kongres i 2016. Men hvad skal træde i stedet? Og kan vi styre den offentlige sektor uden at måle og veje den offentlige service? Thor Möger, afdelingschef for Socialdemokratiets Politiske afdeling, fortæller, hvilket styringsparadigme, de ser som erstatning for new public management.

v/ Thor Möger Pedersen, afdelingschef for Politisk Afdeling i Socialdemokratiet

Opråb fra udkantsdanmark: Myte, martyrium eller magtpåliggende

Onsdag den 25. april 2018, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk

Er Danmark ved at knække over på midten? Og i så fald, hvad gør vi ved det? Er der blot tale om en forfaldsfortælling, der har groet sig fast i avisspalterne? Har Storbydanmark har set sig blind på den forarmede provinshistorie frem for at se styrken og fremelske de fremskridt og fordele, der eksisterer uden for byerne? Kaare Dybvad, boligordfører for Socialdemokratiet og forfatter til bogen "Udkantsmyten", gæster netværket til en snak om Socialdemokratisk boligpolitik og forholdet mellem land og by. v/ Kaare Dybvad, boligordfører for Socialdemokratiet og forfatter til bogen ”Udkantsmyten”

v/ Kaare Dybvad, boligordfører for Socialdemokratiet og forfatter til bogen "Udkantsmyten"

Aktuelle problemstillinger i beskæftigelsespolitikken

Mandag den 30. april 2018, 09.15 -12.00 - Beskæftigelsespolitisk netværk

Hvordan styrer man den beskæftigelsespolitiske indsats i Danmark? Som departementschef er Jakob Jensen i sit daglige virke tæt på beskæftigelsespolitikken, som den udformes af ministeren, Folketinget og de mange aktører og interessenter på beskæftigelsesområdet. Hvad er de mest aktuelle problemstillinger set fra hans stol, og hvor er de store knaster på lidt længere sigt? Vi inviterer departementschef Jakob Jensen til debat.

v/ Jakob Jensen, departementschef i Beskæftigelsesministeriet (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Politisk debat om modellerne: Kan vi gøre det lidt bedre?

Mandag den 30. april 2018, 09.15 -12.00 - Politik og økonomi: Regnemodeller

Er nye regnemodeller et presserende problem, eller er det utidig indblanding fra politisk hold? Debatten er ikke ny men stadig alligevel aktuel. Politikere benytter ofte modellernes beregninger til at argumentere for, hvorfor netop deres politiske forslag skal gennemføres. Omvendt tilskrives manglende opbakning fra modellerne ofte, at disse ikke inddrager velfærdens dynamiske effekter. Vi inviterer en række finansordfører til debat om behovet for nye regnemodeller samt om konsekvenserne af mulig eller manglende indblanding i Finansministeriets maskinrum.

v/ Pelle Dragsted (EL), Sofie Carsten Nielsen (RV), René Christensen (DF) (ikke bekræftet) og Joachim B. Olsen (LA) (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Dét de unge vil have

Onsdag den 2. maj 2018, 09.15 -12.00 - Netværk: Public Affairs

Effektiv lobbyisme kræver, at man har et stærkt netværk i forhold til at skaffe viden, information og møder med beslutningstagerne. Hvordan kan man udvide sit netværk, så man også står stærkt blandt den yngre generation af politikere? Hvordan ser fremtidens tunge beslutningstagere på lobbydisciplinen? Og er der nogle ting i ”sådan plejer vi at gøre”-tilgangen, som de opfatter som gammeldags? Disse spørgsmål og mange flere stiller vi tre unge folketingsmedlemmer.

v/ Mette Abildgaard (K), Jacob Mark (SF) og Jeppe Jakobsen (DF) (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Skal sygdom forebygges eller helbredes?

Torsdag den 3. maj 2018, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - Jylland

Borgere screenes for sygdomme som aldrig før i det danske sundhedsvæsen. Men er effekten af at fokusere på screeninger stor nok, eller burde man i stedet bruge ressourcerne på dem, der allerede er konstateret syge? På mødet debatterer vi de etiske og moralske perspektiver i forhold til at sundhedsvæsenet i stigende grad ikke alene fokuserer på at helbrede sygdomme, men også prioriterer at bruge ressourcer på at konstatere sygdomme.

v/ Annelli Sandbæk, professor og forskningsleder på Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og Anne-Marie Gerdes, overlæge, professor og medlem af Det Etiske Råd OBS afholdes på Hotel The Mayor

Den danske fødevarefortælling

Tirsdag den 8. maj 2018, 13.15 -16.00 - Fødevarepolitisk netværk

Det nye offentligt-private fødevarepartnerskab, Food Nation, skal skabe en ny og toneangivende dimension i udviklingen af hele den danske fødevareklynge og profilere Danmark som ledende fødevareland. Men hvad er den danske fødevarefortælling, hvad er status på arbejdet i Food Nation, og hvordan vil partnerskabet nå sit mål om at skabe vækst og arbejdspladser i den danske fødevaresektor?

v/ Lise Walbom, adm. direktør i Food Nation

Ytringsfrihed i kulturen: Hvor politisk må kunsten være? (efterfulgt af middag og forestilling på Teater Sort/Hvid)

Mandag den 14. maj 2018, 15.00 -17.30 - Kulturpolitisk netværk

Er provokation i kunsten en nødvendig del af ytringsfriheden? Christian Lollike er kunstnerisk direktør på Teater Sort/Hvid, hvor han har været med til at producere kontroversielle, politiske og kompromisløse forestillinger. Han mener, at for få kunstnere blander sig i den politiske debat og efterlyser mere politisk kunst, der kan provokere, vække til eftertanke og starte debat. Selv er han berømt og berygtet for sine grænseoverskridende og samfundskritiske stykker. Vi besøger Lollike i Teater Sort/Hvid til en snak om agendaen bag hans egen kunst, og hvorfor han mener, at kunsten skal være politisk og påvirke samfundsdebatten.

v/ Christian Lollike, dramatiker og kunstnerisk direktør, Teater Sort/Hvid (BEMÆRK Mødested Teater Sort/Hvid, Staldgade 26-30, 1699 København V)

Kan man have visioner for det gode liv i konkurrencestaten?

Tirsdag den 15. maj 2018, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

Har vi tilrettelagt et samfund, hvor alle i højere grad er potentielle brikker i det store vækst-spil end unikke mennesker, som skal leve et fuldt tilfredsstillende liv? Har vi glemt, hvad det politiske mål er, midt i snakken om konkurrencestaten som middel for at bevare velfærden? Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening, tager på mødet debatten og dialogen med netværket om visionerne - eller mangel på samme - i den socialpolitiske debat. For kan man have målet om et godt liv som tandhjul i konkurrencestatens maskineri?

v/ Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Nye indsigter giver smartere løsninger

Tirsdag den 15. maj 2018, 09.15 -12.00 - Offentlig Innovation

Det er en udfordring for den offentlige sektor at være omstillingsparat og eksperimenterende, når man samtidig er underlagt kvalitetskrav og skal levere service 24/7. Hvordan udvikler vi smartere løsninger på voksende udfordringer med færrest mulige fejlskud og uden at afkoble innovation fra driften? Måske er der hjælp at hente i den adfærdsrevolution, som skyller ind over offentlig forvaltning i disse år. På mødet introduceres vi til, hvordan evidensbaserede metoder, design og og indsigter fra adfærdsvidenskab kan skabe bedre offentlige løsninger, og vi får gennem en række cases inspiration til arbejdet med adfærdsstrategier i det offentlige.

v/ Mikkel Holm Sørensen, direktør og adfærdsstrateg, /KL.7 (BEMÆRK: Mødested Børsen, 1217 København K)

FinTech: kan digitalisering være en vækstmotor?

Tirsdag den 15. maj 2018, 09.15 -12.00 - Digitaliseringsnetværk

FinTech-industrien er i rivende vækst og vinder stadig større indpas i Danmark. De nye teknologier er med til at ændre brugen af finansielle serviceydelser. Hvordan har digitaliseringen banet vejen for denne udvikling? Og hvilke muligheder skaber FinTech-industrien for digitale iværksættere på andre områder? Ken Villum Klausen er stifter og CEO i FinTech-virksomheden Lunar Way, som har udviklet en succesfuld mobilbank-app, der går udenom de traditionelle banker. Han gæster dagens møde og deler sine tanker omkring digitaliseringens potentiale som fremtidens vækstmotor.

v/ Ken Villum Klausen, stifter og CEO, Lunar Way

Samarbejdet om de store investeringer

Torsdag den 17. maj 2018, 09.15 -12.00 - Transportpolitisk netværk

Offentlig-privat partnerskab (OPP) bliver ofte fremhævet som en god måde at finansiere store infrastrukturprojekter. Men hvordan går det egentlig med den samarbejdsform i Danmark? Hvad er de hidtidige erfaringer? Og hvordan ser fremtiden ud for offentlige-private partnerskaber? ATP har en nøgleposition, når det handler om at give OPP-projekter luft under vingerne. På dagens møde inviterer vi ATP til at give deres vurdering af OPPs nutid og fremtid. Hvor er vi nu? Og hvilke muligheder og risici rummer fremtiden?

v/ Ulrik Weuder, underdirektør og investeringschef, ATP

Den digitale fremtid: Pædagogisk it i undervisningen

Torsdag den 17. maj 2018, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

Nye pædagogiske metoder og it i undervisningen skal fremme børn og unges digitale læring. Anvendelse af it og teknologi i uddannelse og dagtilbud skal bidrage til, at eleverne bliver dygtigere og får kompetencer, der ruster dem til fremtiden. På mødet kommer direktøren for Styrelsen for It og Læring med sit syn på uddannelsessektorens digitale fremtid. Hvilke erfaringer om brugen af pædagogisk it har vi gjort os indtil videre, og hvilke metoder og løsninger er i støbeskeen? Hvordan sikrer styrelsen, at det digitale potentiale udnyttes maksimalt?

v/ Thomas Fredenslund, direktør i Styrelsen for It og Læring

Social kontrol: Opdragelse, ligestilling og integration

Torsdag den 17. maj 2018, 09.15 -12.00 - Integrationspolitisk netværk

Kampen for at bryde social kontrol i indvandrermiljøer spiller en stadig større rolle i ligestillingsdebatten, men er samtidig præget af berøringsangst. Nydanske kvinder er stærkt repræsenteret på uddannelsesinstitutioner, men ikke på arbejdsmarkedet. Modsat klarer mændene sig dårligt i skolen og tager ikke i lige så høj grad som deres søstre en uddannelse. Hvad betyder opdragelsen for de unge drenge og piger med indvandrerbaggrund, og hvilke konsekvenser har det for deres livsbane? Vi inviterer fire dagsordensættende meningsdannere til at diskutere social kontrol og forskelle på drenge og pigers integration.

v/ Geeti Amiri, debattør og meningsdanner, Anika Liversage, seniorforsker hos SFI, Sherin Khankan, forfatter, foredragsholder og imam og Aydin Soei, journalist og forfatter (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Digitalisering og datadeling – mere sundhed for pengene?

Fredag den 18. maj 2018, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

I 2017 udløber Den Nationale strategi for Digitalisering af Sundhedsvæsenet. Direktør i Sundhedsdatastyrelsen Lisbeth Nielsen fortæller på mødet om, hvordan de fire år med strategien er gået, og om man har nået målet om at styrke mødet mellem borgere og sundhedspersoner med sammenhængende, effektive og ensartede digitale muligheder. Udfordringerne med digital deling af sundhedsdata mellem de forskellige niveauer i det danske sundhedssystem bliver sat i perspektiv, og vi diskuterer, hvilke udfordringer, der vil præge sundhedssystemet fremadrettet.

v/ Lisbeth Nielsen, direktør i Sundhedsdatastyrelsen

Kan møgsager ses på bundlinjen? (eftermiddagsmøde kl. 16-18 med efterfølgende vin og vand)

Torsdag den 24. maj 2018, 16.00 -18.00 - Finanssektornetværket

Velkommen på forsiden. Og bagsiden. Og midtersiderne. En mediestorm regnes for noget af det værste, en virksomhed kan komme ud i – særligt hvis kunder, politikere og andre stakeholdere samtidig er på barrikaderne. Men holder dette i virkeligheden? Kan møgsager ses på bundlinjen? Lars Nielsen, direktør i PrimeTime Kommunikation, og Anders Heide Mortensen, erhvervspolitisk kommentator på JP Finans og selvstændig kommunikationsrådgiver, kommer med deres bud herpå.

v/ Lars Nielsen, direktør, PrimeTime Kommunikation og Anders Heide Mortensen, erhvervspolitisk kommentator, JP Finans og selvstændig kommunikationsrådgiver

Sundhedsplatformen: Modernisering eller mangelfuld?

Mandag den 28. maj 2018, 09.15 -12.00 - Sundhedspolitisk netværk

Siden 2016 har den største udskiftning af sundheds-it i Danmarkshistorien rullet over sygehuse og hospitaler i Østdanmark. Hvad er status og hvordan er platformen blevet implementeret? Hvordan er platformen blevet taget imod? Og fungerer den? På dagens møde gæster Klaus Lunding, direktør for Gentofte og Herlev Hospital og Jacob Jensen (V), medlem af Regionsråd Sjælland, til en debat om sundhedsplatformen. Vi ser på implementeringen og diskuterer dens betydning for patienter, medarbejdere og fremtidens sundhedsbehandling.

v/ Klaus Lunding, direktør for Gentofte og Herlev Hospital og Jacob Jensen (V), medlem af Regionsråd Sjælland

Adam skal opdateres

Tirsdag den 29. maj 2018, 15.00 -17.45 - Finanspolitisk netværk

Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet har i 2017 sat gang i en revision af den økonomiske model ”Adam”, der i årtier har været omdrejningspunktet for fremskrivningen af den danske økonomi. Revisionen kommer i forlængelse af en periode, hvor fagøkonomi er blevet en folkesag, og de økonomiske antagelser er blevet genstand for betydelig politisk debat. Alle har en mening om Adam. Professor og tidl. overvismand Torben M. Andersen kommer og fortæller om Adam, og om komplicerede økonomiske antagelser overhovedet kan gøres forståelige for almindelige mennesker.

v/ Torben M. Andersen, Professor Århus Universitet

Reformerne i den digitale fremtid

Onsdag den 30. maj 2018, 09.15 -12.00 - Beskæftigelsespolitisk netværk

Den digitale udvikling påvirker hele samfundet. Ikke mindst arbejdsmarkedet, hvor der stilles helt nye krav til forretningsmodellerne i den private og offentlige sektor. I kraft af den voksende betydning er digitalisering for alvor kommet på den politiske dagsorden. Spørgsmålet er, hvordan fremtidens teknologi kommer til at påvirke arbejdsmarkedet, og hvilken betydning det får på beskæftigelsespolitikken og arbejdsmarkedsreformerne? På dagens møde får vi besøg af tre eksperter, som vil give deres bud på hvordan de nye digitale muligheder kan anvendes til at skabe løsninger på nuværende og fremtidige beskæftigelsespolitiske udfordringer, og hvordan de ”nødvendige” reformer kommer til at se ud i en digital fremtid.

v/ Carsten Koch, fhv. Skatteminister og formand for Beskæftigelsesrådet, Louise Fredbo Nielsen, fremtidsforsker og Torben M. Andersen, professor ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet og fhv. overvismand (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Det uperfekte menneske på formel

Onsdag den 30. maj 2018, 09.15 -12.00 - Politik og økonomi: Regnemodeller

De fleste traditionelle grundbøger i økonomi behandler kun overfladisk emnet adfærdsøkonomi. Det har imidlertid ændret sig. Siden psykologen Daniel Kahneman fik Nobelprisen i økonomi i 2002 er offentlighedens interesse for de psykologiske aspekter af økonomisk beslutningstagen kun steget. Professor ved CBS Steffen Andersen løfter sløret for, hvordan dyb indsigt i menneskets tilbøjeligheder kan bidrage til en bedre forståelse af samfundsøkonomien, og hvordan man i praksis tager højde for adfærd, der er styret af irrationelle følelser frem for rationelle kalkuler.

v/ Steffen Andersen, professor, Copenhagen Business School

Politikertanker om tillid, kvalitet og styring

Onsdag den 30. maj 2018, 09.15 -12.00 - Ledere i uddannelsessektoren

I disse år føler undervisningsinstitutionerne sig stadig mere presset af økonomiske prioriteringer, øgede krav til effektivitet og mere ekstern styring. Institutionerne appellerer til politikerne om at vise dem tillid og give dem mere frihed. Samtidig synes det legitimt, at der prioriteres politisk over de milliarder vi bruger på undervisningsområdet. Hvordan sikrer vi kvalitet i uddannelserne samtidig med, at institutionerne får mere frihed? Og hvordan genopretter vi tilliden mellem det politiske niveau og uddannelserne? Disse spørgsmål stiller vi to fhv. ministre på dagens møde. Hvilke initiativer skal komme fra politikerne – og hvad skal intuitionerne selv gøre?

v/ Christine Antorini (S) og Bertel Haarder (V) (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Når rekrutteringsbureauerne spejder

Torsdag den 31. maj 2018, 15.00 -17.45 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Headhuntere og rekrutteringsselskaber bliver i stigende grad anvendt i Danmark. Hvad lægger virksomhederne, organisationerne og bureauerne vægt på, når de leder efter nye kandidater? Vi besøger administrerende direktør i Mercuri Urval Christian Kurt Nielsen til en snak om arbejdet som headhunter. Hvordan kan man spotte de rette kandidater, og hvordan kan kandidater selv øge chancerne for at blive spottet?

v/ Christian Kurt Nielsen, adm. direktør i Mercuri Urval (Mødet afholdes hos Mercuri Urval, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup)

Content marketing: Når marketing bliver journalistik – eller er det omvendt?

Onsdag den 6. juni 2018, 09.15 -12.00 - Mediepolitisk netværk

Mens de gamle mediehuse skærer ned på medarbejdersiden, er der penge og jobs at hente for journalister i det private, hvor "native advertising" og "content marketing" breder sig. Mest kendt er nok DSBs ”Ud & Se”, men også en række andre virksomheder bevæger sig nu ind på banen med alt fra magasiner til podcasts og film og paid content i de traditionelle skrevne medier. Kan man lave god journalistik, der samtidig er markedsføring? Og hvad er de etiske dilemmaer, når man bevæger sig ind i gråzonen mellem marketing og journalistik? Er content marketing begyndelsen på den gode journalistiks endeligt, eller står vi i virkeligheden med den økonomisk nøgle til at sikre dens overlevelse?

v/ Pernille Kleding, ansvarshavende chefredaktør og Betina Strøm Rohde, kontaktdirektør, AllerCP (BEMÆRK: Mødet afholdes hos AllerCP)

Flytter ledelse resultater i den offentlige sektor?

Onsdag den 6. juni 2018, 09.15 -12.00 - Offentlig styring

Alle taler om at styrke den offentlige ledelse. Universiteter og konsulenthuse udbyder et mylder af lederuddannelser, og regeringsgrundlaget lover sågar en ledelseskommission. Men ved vi overhovedet, om professionel ledelse er vejen til bedre styring og resultater? Professor Lotte Bøgh Andersen har over de seneste år undersøgt effekten af forskellige ledelsesformer. Hun giver et bud på, om investeringer i ledelse er pengene værd?

v/ Lotte Bøgh Andersen, professor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Byudvikling set fra vandet

Onsdag den 6. juni 2018, 14.00 -16.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk

Netværkets facilitator Jens Kramer Mikkelsen og Dan Stubbergaard fra COBE Architects, som står bag masterplanen for Nordhavnen, tager medlemmerne på den årlige sejltur i Københavns Havn. På turen oplever vi Nordhavnen fra søsiden og hører nærmere om tankerne, idéerne og processerne bag den store forvandling, som havnen har gennemgået, siden de første industrigrunde blev genanvendt til nye og mere tidssvarende formål.

v/ Jens Kramer Mikkelsen, administrerende direktør for By & Havn og Dan Stubbergaard, Founder og Creative Director, COBE Architects

Energi- og forsyningspolitik debat (eftermiddagsmøde efterfulgt af vin og sommerhygge)

Onsdag den 6. juni 2018, 14.30 -16.30 - Energi- og forsyningspolitisk netværk

Vi inviterer fire markante politikere på energi- og forsyningsområdet – to fra rød blok og to fra blå blok – til en debat om, hvordan fremtiden skal se ud, og hvor det politiske samarbejde om løsninger skal findes. Hvad ser politikerne som de største udfordringer på energi- og forsyningsområdet? Hvordan skal støttemidler, tilskud og afgifter skrues sammen? Hvilke incitamenter skal den grønne omstilling bygge på? Og hvor og hvordan skal der effektiviseres? Eller endda privatiseres?

v/ Jens Joel (S), Christian Poll (ALT) (ikke bekræftet), Thomas Danielsen (V) og Carsten Bach (LA) (ikke bekræftet) (BEMÆRK: Mødested Børsen, 1217 København K)

Socialt udsattes rettigheder: Regeltyranni eller retssikkerhed?

Torsdag den 7. juni 2018, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

I en retsstat som den danske er det afgørende, at samfundets svageste bliver mødt af en fair og retfærdig behandling i det offentlige. Regler og retningslinjer sikrer derfor borgernes rettigheder - men er reglerne blevet for uigennemskuelige og lovene for mange? Vi sætter spot på de socialt udsattes rettigheder og tager debatten med tre forskellige fagpersoner med hver sin indgangsvinkel. For hvor findes udfordringerne? Hvad betyder det for tilliden mellem borgere og det offentlige? Og hvordan sikrer vi den bedst i fremtiden?

v/ Birgitte Arent Eriksson, advokat og projektleder i tænketanken Justitia, Nanna W. Gotfredsen, leder af Gadejuristen og Thorkild Olesen, formand i Dansk Blindesamfund (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Regeringens visioner for fremtidens danske fødevaresektor

Torsdag den 7. juni 2018, 09.15 -12.00 - Fødevarepolitisk netværk

Vi får besøg af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, der vil præsentere Regeringens vision for den danske fødevaresektor og berette om, hvordan han ser på samarbejdet med de mange interessenter i fødevaresektoren.

v/ Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (ikke bekræftet)

De faglige organisationers komplekse kommunikation

Torsdag den 7. juni 2018, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation

For de faglige organisationer er kommunikation et vigtigt redskab. Det er dog ikke kun medlemmerne, der skal kommunikeres til, men også borgere og politiske aktører. Og her er der ofte modsatrettede interesser på spil, hvilket gør kommunikationsopgaven kompleks. Simon Pihl Sørensen fra 3F og Jenny Bøvig Arendt fra Danmarks Lærerforening giver et indblik i deres arbejde og kommer med konkrete eksempler på kommunikationsindsatser, der virker. Hvordan kommunikerer man under en intens lærerkonflikt? Og hvad er de kommunikative tanker bag 3F's opsigtsvækkende dobbeltinterview med Kristian Thulesen Dahl og Mette Frederiksen?

v/ Simon Pihl Sørensen, rådgiver for formanden for 3F (ikke bekræftet) & Jenny Bøvig Arendt, afdelingschef i Danmarks Lærerforening (BEMÆRK: Mødet afholdes hos SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

3 års fødselsdagsfest for udflytningerne

Torsdag den 23. august 2018, 09.15 -12.00 - Offentlig styring

Venstre- regeringen præsenterede 1. oktober 2015 en plan for udflytningen af knap 3.900 statslige arbejdspladser. Udflytningsplanen kan hermed fejre 3 års fødselsdag i efteråret 2018, men spørgsmålet er, om der er noget fejre? Hvad giver det af udfordringer for de enkelte udflytningsramte organisationer? Vi inviterer Færdselsstyrelsens direktør og formanden for DJØF Offentlig til at fortælle om processen og de erfaringer, der kan gøres på baggrund af etableringen af den helt nye styrelse i Ribe med 65 medarbejdere.

v/ Stefan Søsted, Direktør i Færdselstyrelsen og Sara Gundelach Vergo, formand for DJØF Offentlig (BEMÆRK: Mødested Børsen, 1217 København K)

TV2’s fremtid: Troløse brugere og digitale flader

Mandag den 27. august 2018, 09.15 -12.00 - Kulturpolitisk netværk

En kold dag i starten af oktober 1988 blev der skrevet historie, da DR’s monopol blev brudt og TV2 sendte landsdækkende for første gang. Der er sket meget siden. I dag befinder vi os i en tid, hvor brugerne er blevet mere troløse, og hvor det i høj grad er på den digitale flade, overskuddet genereres. Vi inviterer administrerende direktør Merete Eldrup til oplæg og debat om TV2's strategiske overvejelser, rolle og visioner. For hvordan rammer man brugerne, hvor de er? Og hvordan bevarer man både sit DNA og økonomiske overskud i en tid, hvor konkurrencen om brugerens tid er skarp?

v/ Merete Eldrup, administrerende direktør, TV2 (BEMÆRK: Mødet afholdes hos SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

How to DREAM

Mandag den 27. august 2018, 09.15 -12.00 - Politik og økonomi: Regnemodeller

Den er svær at komme uden om og overse. DREAM-modellen spiller en grundlæggende rolle i dansk økonomisk politik og sætter sine spor langt ud over sekretariatets adresse ved Amalienborg. På dagens møde undersøger de beregninger, der former vores samfund. Hvad er de grundlæggende antagelser i modellen? Hvordan fungerer mødet mellem model og virkelighed? Og hvad er de næste skridt i udviklingen af DREAM?

v/ Peter Stephensen, forskningschef, DREAM

Tendenser i den kommende valgkamp

Tirsdag den 28. august 2018, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation

2019 er valgkampsår. Vælgerne vandrer som aldrig før, og meningsmålinger tyder på, at det bliver et tæt kapløb. Under valgkampe er fakta, tal og statistikker populære våben for politikere, når de forsøger at sælge deres egen politik, og partiernes kommunikation i valgkampen spiller en afgørende rolle. Men flytter fakta egentlig vælgere, og hvordan reagerer vælgerne på de mange tal i valgkampen? Vi får Rasmus Tue Pedersen til at give os sin vurdering af, hvad der bliver centralt for den politiske kommunikation, og hvilken betydning fakta har for de politiske kampagner

v/ Rasmus Tue Pedersen, post.doc. ved CBS (BEMÆRK: Mødet afholdes hos SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

En sammenhængende indsats på socialområdet

Onsdag den 29. august 2018, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

Hvordan sikres sammenhængen for den udsatte borger, der møder et system, som er svært at overskue? Kan man skabe et system ud fra borgerens behov fremfor forvaltningens? Vi inviterer kontorchef for KL’s Center for Social og Sundhed Niels Arendt Nielsen til at give sit bud på, hvordan en sammenhængende indsats kan udformes og hvilke tiltag, der er nødvendige.

v/ Niels Arendt Nielsen, kontorchef, Center for Social og Sundhed, KL (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Ulighed i sundhed

Onsdag den 29. august 2018, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - Jylland

Lige adgang til velfærdsydelser er et helt grundlæggende element i velfærdssamfundet. Lægemangel i yderområderne og stigende økonomisk ulighed udfordrer imidlertid den lige adgang til sundhedsydelser og et sundt liv. Lise Høyer, formand for PLO Midtjylland og Ebbe Henningsen, næstformand for Danske patienter, gæster netværket for at dele ud af deres viden på området og diskutere, hvordan vi skal håndtere ulighed i sundhed.

V/Lise Høyer, formand for PLO Midtjylland og Ebbe Henningsen, næstformand for Danske Patienter

Regulering og rammer for finanssektoren

Torsdag den 30. august 2018, 09.15 -11.00 - Finanssektornetværket

Departementschef i Erhvervsministeriet, Michael Dithmer, sidder i toppen af det ministerium, som arbejder med rammevilkårene for de finansielle virksomheder og de finansielle markeder. Den længst siddende departementschef giver på dagens møde status en status på reguleringen af finanssektoren - nationalt såvel som internationalt - og lægger op til debat. Hvad er status på de seneste politiske tiltag? Og hvilke nye initiativer er i støbeskeen?

v/ Michael Dithmer, departementschef i Erhvervsministeriet (ikke bekræftet)

Hvilken vej blæser de røde faner?

Mandag den 3. september 2018, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

Beskæftigelse og uddannelse er to brandvarme emner på den politiske dagsorden, og de går ofte arm i arm. Fagbevægelsen er en helt central aktør på begge områder. Derfor har vi inviteret LO’s formand Lizette Risgaard ind til at udpege de største udfordringer for beskæftigelses- og uddannelsespolitikken. Hvilke aktuelle politiske problematikker fylder dagsordenen? Og hvad vurderer formanden, der fremadrettet vil komme til at præge LO’s arbejde på disse to områder?

v/ Lizette Risgaard, formand for LO

Det integrationspolitiske maskinrum

Mandag den 3. september 2018, 09.15 -12.00 - Integrationspolitisk netværk

Hvordan foregår den strategiske politikudvikling i Udlændinge- og Integrationsministeriet? Og hvordan tager den hensyn til forskellen mellem asylansøgere, flygtninge og indvandrere? Mød Inger Støjbergs særlige rådgver, Mark Thorsen. Mark Thorsen giver et indblik i et af de mest omtalte politikområder i Danmark de seneste år i kølvandet på flygtningestrømmen fra særligt Syrien. Herudover kaster han lys på sit syn på tonen i debatten.

v/ Mark Thorsen (V), særlig rådgiver for Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Hvilken vej blæser de røde faner?

Mandag den 3. september 2018, 09.15 -12.00 - Beskæftigelsespolitisk netværk

Beskæftigelse og uddannelse er to brandvarme emner på den politiske dagsorden, og de går ofte arm i arm. Fagbevægelsen er en helt central aktør på begge områder. Derfor har vi inviteret LO’s formand Lizette Risgaard ind til at udpege de største udfordringer for beskæftigelses- og uddannelsespolitikken. Hvilke aktuelle politiske problematikker fylder dagsordenen? Og hvad vurderer formanden, der fremadrettet vil komme til at præge LO’s arbejde på disse to områder?

v/ Lizette Risgaard, formand for LO (fællesmøde med Uddannelsespolitisk netværk) (BEMÆRK: Mødet afholdes hos LO, Islands Brygge 32D, 2300 København S)

Ulighed i sundhed

Mandag den 3. september 2018, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

Lige adgang til velfærdsydelser er et helt grundlæggende element i velfærdssamfundet. Lægemangel i yderområderne og stigende økonomisk ulighed udfordrer imidlertid den lige adgang til sundhedsydelser og et sundt liv. Christian Freitag, formand for Praktisernde Lægers Organisation, og Ebbe Henningsen, næstformand for Danske patienter, gæster netværket for at dele ud af deres viden på området og diskutere, hvordan vi skal håndtere ulighed i sundhed.

V/ Christian Freitag, formand for Praktiserende Lægers Organisation og Ebbe Henningsen, næstformand for Danske Patienter

Nyt fra det politiske maskinrum

Tirsdag den 4. september 2018, 09.15 -12.00 - Miljøpolitisk netværk

Det miljøpolitiske felt er komplekst og fuld af aktører, som ofte har modstridende interesser og syn på politiske prioriteringer. Hvordan manøvrerer man som embedsmand i dette farvand? Og hvad sker der i det miljøpolitiske maskinrum, når regeringen skifter farve og vil have politiske kursændringer ført ud i livet? Afdelingschef Jakob Møller Nielsen gæster netværket for at give indsigt i processerne bag murene i i Miljø- og fødevareministeriet.

V/ Jakob Møller Nielsen, afdelingschef, Miljø- og fødevareministeriet (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Nutidens uddannelse og fremtidens krav

Onsdag den 5. september 2018, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland

Hvordan sikrer vi, at de værktøjer, som uddannelsessystemet ruster de unge med, passer til arbejdsmarkedets krav - både i den nære fremtid og om 30 år? Og hvilken betydning har den fremherskende digitalisering for de kompetencer, som efterspørges? Anne Skare Nielsen, der er fremtidsforsker og stifter af Future Navigator, kommer med sine bud på, hvordan uddannelsessytemet kan forberede nutidens unge på at imødekomme de krav, de vil møde i fremtiden.

v/ Anne Skare Nielsen, fremtidsforsker og partner, Future Navigator

Thomas Egebo: Manden ved roret

Onsdag den 5. september 2018, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk

Hvordan styrer man den energi-, forsynings- og klimapolitiske indsats i Danmark? Dagens oplægsholder sidder i orkanens øje mellem den politiske ledelse af ministeriet og de mange aktører og interessenter på området. Hvordan manøvrerer man som øverste ansvarlige embedsmand i dette farvand? Hvad er de mest aktuelle problemstillinger på området set fra toppen af ministeriet, og hvor er de store knaster på lidt længere sigt?

v/ Thomas Egebo, departementschef, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Vejen til ungdomsuddannelserne: Fra folkeskolen til hvad?

Onsdag den 5. september 2018, 09.15 -12.00 - Ledere i uddannelsessektoren

For alt for mange unge slutter deres uddannelsesforløb efter folkeskolen. De kommer aldrig videre på rejsen gennem uddannelsessystemet og i mange tilfælde heller ikke videre ud på arbejdsmarkedet. Hvordan kommer flere unge videre på en ungdomsuddannelse? Hvilke udfordringer er der mellem skolen og den videre uddannelse? Har vi skabt et system, hvor de svageste unge ikke kan se skoven for bare træer? Og er den tidlige indsats i udskolingen i mange tilfælde nøglen til at få de unge godt videre?

v/ Stefan Hermann, rektor, Københavns Professionshøjskole og fhv. formand for Regeringens ekspertgruppe om bedre veje til en ungdomsuddannelse og Ole Heinager, direktør, NEXT KBH (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Personlig medicinering

Onsdag den 5. september 2018, 09.15 -12.00 - Sundhedspolitisk netværk

Informationer om patienters genetik kan bruges til at skræddersy patienters medicinering. Det giver patienterne størst mulig effekt af medicineringen og færrest muligt bivirkninger. Gennem skræddersyet personlig medicinering kan vi optimere medicinbruget, og ikke alene skabe bedre resultater for patienterne – vi kan også spare penge. Hvilke etiske dilemmaer rejser det, hvis vi vil DNA-teste alle patienter for at kunne medicinere personligt? Og hvordan skal vi håndtere de meget personfølsomme DNA-data?

v/ Gert Sørensen, direktør for Nationalt Genom Center (BEMÆRK: Mødested Børsen, 1217 København K)

Kommunale visioner

Onsdag den 5. september 2018, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk

Københavns Kommune vil bygge smartere og sikre mere byggeri for pengene. Derfor udbyder kommunen en stor del af sine kommende byggerier som strategiske partnerskaber. Men hvordan ser fremtiden ud for det københavnske byggeri og hvor ligger kommunens fokus i den kommende tid? Vi inviterer byggechef i Københavns Kommune Rasmus Brandt Lassen til en snak om den aktuelle situation på det bygge- og bolig politiske område i en kommunal virkelighed, der tvinger til at tænke i nye løsninger.

v/ Rasmus Brandt Lassen, byggechef, Byggeri København (BEMÆRK: Mødested Børsen, 1217 København K)

Fødevarepolitisk debat

Mandag den 10. september 2018, 09.15 -12.00 - Fødevarepolitisk netværk

Vi beder fire markante ordførere præsentere deres aktuelle bud på fremtidens fødevaresektor. Hvilken fødevareproduktion skal Danmark satse på, og hvilke reguleringsmæssige instrumenter skal understøtte denne udvikling? Skal sukkerafgifterne f.eks. sænkes, skal vi have momsfritagelse på økologiske fødevarer, skal kontrolgebyrerne fjernes, og hvordan løser vi udfordringen ved, at unge faglærte i stigende grad fravælger fødevareindustrien?

v/ Simon Kollerup (S), Lise Bech (ikke bekræftet) (DF), Erling Bonnesen (V) og Søren Egge Rasmussen (Ø)

Støjberg: Rådgivning i toppolitik

Mandag den 10. september 2018, 09.15 -12.00 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Som minister for udlændinge- og integration sidder Inger Støjberg på én af landets mest udfordrende poster, som kræver fokus på den helt rette kommunikation, rådgivning og beslutning. Efter mange år i gamet har Støjberg fulgt rådgivningens udvikling fra begyndelsen af sin politiske karriere til i dag, hvor en ny tid stiller nye krav til den kompetente rådgiver. På dagens møde fortæller Inger Støjberg om arbejdet i den politiske top som en af landets mest omdiskuterede og også mest magtfulde politikere. Hun deler sine tanker og erfaringer med rådgivning og beslutning i toppen af dansk politik.

v/ Inger Støjberg, udlændinge- og integrationsminister

En sammenhængende og moderne offentlig sektor (dato ikke endelig bekræftet)

Torsdag den 13. september 2018, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

Finansministeriet har fået ansvaret for det ambitiøse arbejde med implementeringen af en ny sammenhængsreform. Sammenhængsreformen har det overordnede formål at få den offentlige sektor til at hænge bedre sammen gennem udvikling, ny teknologi og effektivisering. Jakob Lynge Lind, kontorchef i Finansministeriet, gæster dagens møde og fortæller om udsigterne til en ny sammenshængsreform og om ministeriets arbejde med digitalisering og sammenhæng på tværs af sektorer i en moderne offentlig sektor.

v/ Jakob Lynge Lind, kontorchef i Finansministeriet (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Robot-revolution på transportområdet?

Tirsdag den 18. september 2018, 09.15 -12.00 - Transportpolitisk netværk

Robotteknologien er en game-changer på transportområdet. I fremtiden bliver vores transport automatiseret og intelligent. Det mener Henrik Schärfe, der er en af de mest fremtrædende forskere i kunstig intelligent og menneskers forhold til robotter. Han giver sit bud på, hvordan kunstig intelligens vil revolutionere transportområdet i nær fremtid og på længere sigt. Hvad har Schärfe gjort sig af erfaringer fra de transportprojekter, som han har søsat med fonden Autonomous? Og hvad oplever han som de væsentligste drivkræfter og bespænd for intelligent, selvkørende offentlig trafik i Danmark?

v/ Henrik Schärfe, direktør, Fonden Autonomous, fhv. professor, Aalborg Universitet

Medieforliget: Hvad skete der og hvad betyder det?

Onsdag den 19. september 2018, 09.15 -12.00 - Mediepolitisk netværk

I løbet af foråret 2018 falder den politiske aftale på plads for fremtiden for de danske medier. Men hvad er konsekvenser af de politiske tovtrækkerier og hvilken virkelighed går medierne i møde? Vi tager debatten med to centrale ordfører og to mediechefer. Er de danske medier fremtidssikrede? Er den journalistiske fødekæde blevet ændret og står nogle tilbage stærkere?

v/ Mogens Jensen, medieordfører S, Naser Khader, medieordfører K, Jørgen Ramskov, radiodirektør Radio24syv og Henriette Marienlund, mediedirektør DR (BEMÆRK: Mødet afholdes hos SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Reformimplementering under stor opmærksomhed

Torsdag den 20. september 2018, 09.15 -12.00 - Offentlig styring

I 2006 vedtog Folketinget den mest omfattende politireform i nyere tid, som bl.a. reducerede antallet af politikredse fra 54 til 12. Implementeringen af reformen skete samtidig med en masse nye udfordringer for politiet i form af terror og cyberkriminalitet. Samtidig var den politiske bevågenhed stor og reformen blev krydret med nye politiuddannelser og politiskoler. Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg gæster netværket, for at fortælle om arbejdet med implementering af politireformen i en stormfuld tid.

v/ Jens Henrik Højbjerg, Rigspolitichef

De magtfulde rum

Tirsdag den 25. september 2018, 09.15 -12.00 - Netværk: Public Affairs

Regeringens to mest magtfulde rum er K-udvalget og Ø-udvalget, da det er her, regeringens holdning og forhandlingsmandat fastlægges. For interessenter kan det derfor være udslagsgivende at vide, hvornår og hvordan en sag kommer op i et af de to udvalg. Vi inviterer tidligere finansminister og udenrigsminister Mogens Lykketoft til at gøre os klogere på arbejdet i udvalgene, og hvordan man får hul igennem til dem. Han kommer også med sin vurdering af, om der er sket en magtforskydning mellem udvalgene i løbet af de sidste regeringsperioder.

v/ Mogens Lykketoft, MF (S) (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Politiske superbrands

Onsdag den 26. september 2018, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation

Imens mange af de store mediebrands har svært ved at holde fast i publikum, har en række af Danmarks kendte formået at opbygge en sådan mængde af følgere på de sociale medier, at de nu overgår dagbladenes oplagstal. Og da de kendte ofte blander sig i den offentlige debat med markante politiske holdninger, er flere af dem langsomt ved at udvikle sig til langt stærkere politiske aktører end det menige folketingsmedlem. På dagens møde får vi besøg af journalist og tv-vært Abdel Aziz Mahmoud, der både har stærke holdninger og et stort publikum. Han giver et indblik i branding på de sociale medier og kommer med perspektiver på, hvordan han selv opfatter sin politiske rolle og brand.

v/ Abdel Aziz Mahmoud, tv-vært, forfatter, journalist og foredragsholder (BEMÆRK: Mødet afholdes hos SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Forebyggelse der virker

Torsdag den 27. september 2018, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - Jylland

I Gentofte Kommune har man hentet store gevinster ved at gribe ind i tide og fokusere på sygdomsforebyggelse, der er involverende, giver borgerne livskvalitet og som samtidig er god sundhedsøkonomi. På dagens møde gæster forebyggelseschefen i Gentofte Kommune Torben H.D. Petersen netværket for at fortælle om forebyggelse i kommunen, og Morten Grønbæk, formand for Vidensråd for Forebyggelse, fortæller om, hvorfor vi for alvor skal sætte forebyggelse på den sundhedspolitiske dagsorden.

V/Torben H.D. Petersen, Forebyggelseschef i Gentofte Kommune og Morten Grønbæk, formand for Vidensråd for Forebyggelse

Sådan ruster vi børnene til den foranderlige fremtid

Tirsdag den 2. oktober 2018, 09.15 -12.00 - Ledere i uddannelsessektoren

Digitalisering er i fuld gang med at ændre samfundet med robotter, automatisering, velfærdsteknologi, kunstig intelligens og nye IT-løsninger. Hvilke erhvervskompetencer efterspørges, og hvordan ruster vi bedst vores børn til fremtidens krav? Vi beder repræsentanter for to store danske virksomheder give deres bud på, hvilke kompetencer de unge skal have med for at stå stærkt i den foranderlige fremtid.

v/ Carsten Toft Boesen, CEO NIRAS og Katrine Dibona, direktør og Head of Government, Affairs, Novo Nordisk (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Socialpolitik på dagsordenen

Tirsdag den 2. oktober 2018, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

Udsatte og socialt marginaliserede borgere står ofte dårligt, når det kommer til at sætte deres sag på dagsordenen. Her mangler de ressourcer og midler, som andre samfundsgrupper kan benytte sig af, når deres sag skal tages op. Derfor er det afgørende, at organisationer og fagpersonale kæmper for at løfte problemerne. Vi får på dagens møde inspiration og gode råd til, hvordan man får sat socialpolitiske emner på dagsordenen.

v/ Özlem Cekic, forfatter, foredragsholder og samfundsdebattør, Andreas Gylling Æbelø, direktør for AIDS-fondet og Camilla Schwalbe, partner og rådgiver i SIVIL (BEMÆRK: Mødested Børsen, 1217 København K)

Dokumentation af sundhedsfaglig praksis

Tirsdag den 2. oktober 2018, 09.15 -12.00 - Sundhedspolitisk netværk

Hvordan måler og dokumenterer vi på bedste vis effekterne af de sundhedsfaglige praksisser? Der er mange konkurrerende opfattelser af svaret på dette, og på dagens møde undersøger vi den omdiskuterede problematik. Mickael Bech er direktør i Vive og har mange års erfaring med forskning i sundhedsøkonomi. Han deler ud af sine erfaringer og viden om, hvordan vi skal foretage effektmålinger i sundhedsvæsenet for at kunne vurdere, om nye initiativer og indsatser har den ønskede effekt.

v/ Mickael Bech, direktør i VIVE og professor i sundhedsøkonomi (BEMÆRK: Mødested Børsen, 1217 København K)

Internationalt udsyn på uddannelsesområdet

Fredag den 5. oktober 2018, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

I uddannelsesdebatten bliver der ofte henvist til tendenser og erfaringer fra udlandet. Men hvad kan vi egentlig lære af de uddannelsesstærke lande? Og hvad skal vi være stolte af i den nordiske uddannelsestradition? På dagens møde inviterer vi manden bag PISA, OECD’s uddannelsespolitiske rådgiver Andreas Schleicher. Han vil gøre os klogere på, hvilket grundlag man har for at sammenligne forskellige landes performance på uddannelsesområdet, og hvorfor nogle lande klarer sig bedre end andre.

v/ Andreas Schleicher, Director, Directorate of Education and Skills, OECD (mødet foregår på engelsk) (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Carsten Jensen: Litteraturen som kommunikationsform og politisk faktor

Mandag den 8. oktober 2018, 09.15 -12.00 - Kulturpolitisk netværk

”Hvis litteraturen har nogen eksistensberettigelse er det, at den nægter at bøje sig for det afstumpede, forvrængende sprog, der forsøges knæsat som det eneste af spindoktorer, medier og politikere”. Sådan siger forfatter og samfundsdebattør Carsten Jensen. Forfatteren kan skabe billeder af den politiske virkelighed. Men kan forfatteren gennem litteraturen råbe politikerne op? Og har litteraturen mulighed for at påvirke den politiske dagsorden? Carsten Jensen gæster netværket og kommer med sin vinkel på litteraturens styrker – ikke blot som kunstform, men også som kommunikativ og politisk faktor.

v/ Carsten Jensen, forfatter, samfundsdebattør og kulturkommentator (BEMÆRK: Mødet afholdes hos SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Verdensmester i spildevand

Tirsdag den 9. oktober 2018, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk

Aarhus har ambitioner om at bygge verdens mest ressourceeffektive renseanlæg. Målet er, at anlægget skal være det anlæg i verden, som er bedst til at udnytte affaldsstofferne i spildevandet som værdifulde ressourcer til gødning, varme og grøn el. Projektet har inspireret hele vejen til USA, hvor folkene bag projektet skal levere knowhow til lignende projekter på den anden side af Atlanten. Vi spørger parterne, hvordan man skaber den bedste grobund for en win-win-situation, hvor vi som et biprodukt kan producere grøn energi? Hvilke innovationsudfordringer er forbundet med projektet, hvad er status, og hvad har de lært af processen indtil videre?

v/ Lars Schrøder, adm. direktør, Aarhus Vand og Morten Fjerbæk, adm. direktør, EnviDan (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Affald og genanvendelse: Skal vi regulere eller forske os til en bæredygtig fremtid?

Tirsdag den 9. oktober 2018, 09.15 -12.00 - Miljøpolitisk netværk

Affald og genanvendelse står højt på dagsordenen for den grønne omstilling. Hvordan udvikler vi vores tilgang til affald, så vi opnår et størst muligt plus på den grønne konto? Forskningen har blandt andet identificeret havbakterier, som formegentligt kan nedbryde mikroplast, og som siges at kunne gavne produktionssektoren og skabe grobund for nye initiativer inden for genanvendelse. Vi inviterer professor på DTU Lone Gram og formand for Dansk Affaldsforening Mads Jakobsen til en snak om fremtiden på affaldsfronten. Kan vi tænke plasticaffald og genanvendelse på nye måder? Og ligger fremtiden i politiske tiltag eller i forskningens hule hånd?

v/ Mads Jakobsen, formand, Dansk Affaldsforening og Lone Gram, professor, DTU (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Rekruttering fra kanten

Onsdag den 10. oktober 2018, 09.15 -12.00 - Beskæftigelsespolitisk netværk

Hvordan kan beskæftigelsesindsatserne hjælpe virksomheder til i højere grad at fokusere på potentialer i rekruttering af de ledige, som ellers har svært ved at få en fod inden for døren på arbejdsmarkedet? Og hvordan kan vi hjælpe flere ledige med særlige udfordringer i job? Michael Baunsgaard Schreiber er direktør i Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning, og han fortæller på dagens møde om, hvad der skal til for, at øge rekrutteringen fra kanten af arbejdsmarkedet.

v/ Michael Baunsgaard Schreiber , direktør i Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Forebyggelse der virker

Torsdag den 11. oktober 2018, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

I Gentofte Kommune har man hentet store gevinster ved at gribe ind i tide og fokusere på sygdomsforebyggelse, der er involverende, giver borgerne livskvalitet og som samtidig er god sundhedsøkonomi. På dagens møde gæster forebyggelseschefen i Gentofte Kommune Torben H.D. Petersen netværket for at fortælle om forebyggelse i kommunen, og Morten Grønbæk, formand for Vidensråd for Forebyggelse, fortæller om, hvorfor vi for alvor skal sætte forebyggelse på den sundhedspolitiske dagsorden.

V/Torben H.D. Petersen, Forebyggelseschef i Gentofte Kommune og Morten Grønbæk, formand for Vidensråd for Forebyggelse (BEMÆRK: Mødested Børsen, 1217 København K)

Aldrig mere IC4-gate

Torsdag den 11. oktober 2018, 09.15 -12.00 - Transportpolitisk netværk

Den politiske skandale om IC4-togene ligger stadig som en skygge over fremtidige togindkøb. Snart kan danskerne alligevel se frem til, at de gamle dieseltog skal erstattes med splinternye eldrevne tog. Hvilke krav stiller DSB til de nye tog, og hvad bliver der særligt langt vægt på i indkøbsprocessen? DSB´s direktør for strategi og materiel har som hovedopgave at sørge for, at det nye togindkøb får en lykkeligere udgang end det forrige. På dagens møde gør han os klogere på processerne bag milliardhandlen.

v/ Jürgen Müller, direktør, DSB strategi og togmateriel (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Musen og elefanten på Folkemøde

Tirsdag den 23. oktober 2018, 09.15 -12.00 - Netværk: Public Affairs

Folkemødet tiltrækker mange typer arrangører – både de pengestærke mastodonter og mindre organisationer med et stramt budget. Alle aktører kan deltage, og alle har behov for at forny og forbedre deres folkemødeaktiviteter. På mødet får vi tips fra en ressourcestærk interesseorganisation til, hvordan man kan lave arrangementer i eget telt, som tiltrækker både interessenter og publikum, og hvordan man samtidig prioriterer sin tilstedeværelse hos andre aktører. Vi spørger også en af de mindre organisationer, hvordan man maksimerer udbyttet af sin folkemødedeltagelse med få midler

v/ Morten Bjørn Hansen, kommunikationsdirektør, Dansk Erhverv og Trine Hammershøy, direktør, Det Sociale Netværk/Headspace

Hvordan skaber vi bedre sammenhæng på uddannelsesområdet?

Onsdag den 24. oktober 2018, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland

Hvordan kan vi blive bedre til at sikre en solid kobling melllem dagtilbud, skole og ungdomsuddannelser og derved øge sammenhængskraften i uddannnelsessektoren? Vi spørger Arne Eggert, udviklingsdirektør i KL og tidl. afdelingschef i Undervisningsministeriet, hvordan KL søger at fremme samarbejder mellem de forskellige institutioner, og hvad der i praksis skal til for at skabe sammenhængende uddannelse hele vejen fra barndom til ungdomsårene?

v/ Arne Eggert, udviklingsdirektør, KL

Fremtidens arkitektur og byggeri

Onsdag den 24. oktober 2018, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk

Disruption er det helt store modeord. Men står det bygge- og boligpolitiske område til at blive disrupted? En af de nye digitalt baserede teknologier, som har potentiale til at forandre branchen, er 3D print. Globalt er en række spektakulære projekter ved at blive realiseret, og også på hjemmefronten er den første 3D-printede bygning på vej. På dagens møde sætter vi muligheder og udfordringer ved 3D printerens indtog under lup. Hvad betyder 3D print for vores måde at tænke arkitektur og udføre byggeprojekter? Og hvad kan man i branchen gøre, for at være på forkant med udviklingen?

v/ Mette Ramsgaard Hansen, head of centre, Architecture and Technology, KADK og Niels Wingesø Falk, Divisionsdirektør for VDC-divisionen, MT Højgaard

Er integrationen lykkedes på den anden side af sundet?

Torsdag den 25. oktober 2018, 09.15 -12.00 - Integrationspolitisk netværk

Sverige benyttes ofte som et fremtrædende eksempel i flygtninge-indvandrerdebatten – både af fortalere for en strammere politik på området og af fortalere for en mere åben og lempelig tilgang. I dele af den danske integrationsdebat hyldes Sverige for deres humanitære menneskesyn, mens Sveriges tilgang andre steder fremhæves som et skræmmeeksempel på misforstået godhed og politisk korrekthed. Men er der hold i myten om, at dansk integrationspolitik er ekskluderende og fremmedfjendtlig, mens den svenske politik er inkluderende og til tider måske berøringsangst? Kan vi lære noget af svenskerne? Og i så fald hvad? Er integrationen i Sverige mere vellykket end i Danmark – eller forholder det sig omvendt?

v/ Anders Hellström, senior lecturer ved Malmø Universitet og Karen Nielsen Breidahl, integrationsforsker, Aalborg Universitet

Det uperfekte menneske (med efterfølgende middag på Mash)

Torsdag den 25. oktober 2018, 15.00 -17.45 - Finanspolitisk netværk

Agerer folk nærmere efter tommelfingerregler end rationelle kalkuler, når det gælder økonomi? Og hvilken betydning har menneskers adfærd for økonomisk ulighed? Alexander Sebald, lektor i økonomi ved Københavns Universitet, kommer og fortæller om sin praktiske forskning med adfærdsøkonomi. Samtidig fortæller Morten Binder, direktør i STAR, om styrelsens nuværende og fremtidige fokus på adfærdsøkonomi som styringsredskab på beskæftigelsesområdet. Hvor tæt er forskningen på at kunne give en bedre forståelse af de synlige og de utilsigtede konsekvenser af bl.a. skatter og overførselsindkomster? Og kan det forventes, at adfærdsøkonomi og nudging vil blive anvendt i praksis inden for den nærmeste fremtid?

v/ Lektor Alexander Christopher Sebald, Økonomisk Institut, Københavns Universitet og Morten Binder, direktør i STAR (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Mediebranchen i opbrud - fremtidens kompetencer

Torsdag den 25. oktober 2018, 15.00 -17.45 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Aldrig har danskerne brugt mere tid på medier, og aldrig har de store medier været mere udfordret af ændrede betalingsformer og nye aktører. Vi spørger administrerende direktør i Danmarks største private mediehus, hvilke strategier, der skal sikre kvalitetsmedier i fremtiden, og hvad de vigtigste kompetencer for morgendagens medieledere er? Samtidig giver han et indblik i, hvilken rolle rådgivning spiller for medieverdenen, og på hvilken måde mediernes ændrede rolle kan påvirke brugen af rådgivning i fremtiden.

v/ Stig Kirk Ørskov, adm. direktør i JP/Politikens Hus (Mødet afholdes i JP/Politiken Hus, Rådhuspladsen 37, 1785 København V)

Pressechef i et regeringsværende parti

Tirsdag den 30. oktober 2018, 09.15 -12.00 - Mediepolitisk netværk

Mads Brandstrup, pressechef i Socialdemokratiet, og Jens Kloppenborg, pressechef i Venstre, står for den overordnede pressehåndtering i Danmarks to primære regeringsbærende partier. Begge er journalistuddannede med en tidligere karriere i medieverdenen. Hvordan opfatter de medieverdenen nu, hvor de befinder sig på den anden side af bordet? Hvad er de to store partiers forhold til medierne? Og hvordan gør de to pressechefer brug af medierne i forbindelse med en valgkamp?

v/ Jens Kloppenborg, pressechef i Venstre og Mads Brandstrup, pressechef i Socialdemokratiet (BEMÆRK: Mødet afholdes hos SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

10 år efter bankpakkerne.

Tirsdag den 30. oktober 2018, 09.15 -11.00 - Finanssektornetværket

I det økonomiske stormvejr i efteråret 2008 lykkes det på bare 10 dage at rulle et sikkerhedsnet på over 200 milliarder ud under sektoren med bankpakkerne. Vi inviterer 2 af de mest centrale personer ind til et tilbageblik på bankpakkernes tilblivelse og konsekvenser. For hvad skete der egentlig i dansk økonomi op til krisen, hvordan forløb forhandlingerne og hvad var de reelle konsekvenser?

Lene Espersen, fhv. økonomi- og erhvervsminister, Det Konservative Folkeparti og Peter Brixen, tidl. afdelingschef, Finansministeriet

Kan man regne med velfærd?

Onsdag den 31. oktober 2018, 09.15 -12.00 - Politik og økonomi: Regnemodeller

Finansministeriets modeller tager ikke højde for afledte effekter af f.eks. børnepasning, sygehusophold eller flexicurity-modellen. Men kan det passe, at der ikke findes en afledt effekt på arbejdsudbuddet, når børn kan passes i gode børnehaver med lang åbningstid, når patienter kommer hurtig og sikkert gennem sundhedssystemet, eller når det er let at hyre eller fyre på det danske arbejdsmarked? Tre centrale aktører i debatten om velfærdens plads i regnemodellerne kommer på dagens møde og fremlægger deres bedste argumenter for, hvorfor og hvordan vi regner med velfærd.

v/ Lars Andersen, direktør, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Andy Andresen, Udviklingschef i FTF og Mogens Lykketoft (S)

Sammenhængskraft i det nære sundhedsvæsen

Mandag den 5. november 2018, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - Jylland

Fremtidens effektive sundhedssystem skal sikres gennnem ressourceudnyttelse på sundhedsområdet, og det kræver et sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af sygehuse, kommuner og almen praksis. Hvilke visioner har KL for sundhedsvæsenet, og hvad er KL’s bud på løsninger, der kan forbedre samarbejdet og sammenhængskraften i det nære sundhedsvæsen og samtidig øge kvaliteten i de nære sundhedstilbud? På dagens møde gæster KL's sundhedspolitiske chef, Hanne Agerbak, netværket.

V/ Hanne Agerbak, sundhedspolitisk chef i KL

På bagkanten af den store reform

Onsdag den 7. november 2018, 09.15 -12.00 - Ledere i uddannelsessektoren

”Giv den tid til at virke”, hører vi altid i kølvandet på de store reformer. I år har Folkeskolereformen kunnet fejre 5-års fødselsdag, og vi beder to centrale interessenter om at tage temperaturen på reformen. Hvilken rolle spiller interesseorganisationerne i reformimplementeringen, og kan den enkelte institutionen selv spille en rolle? Hvilke af reformens børnesygdomme har man allerede lært af, og hvad er de største fremtidige udfordringer, som skal løses? Hvordan kan man som leder selv ruste sig bedre til at imødegå de forandringer, som justeringer af reformen fortsat vil medføre? For hvordan styrer man bedst et skib, som sejler på urolige vande?

v/ Anders Bondo Christensen, formand, Danmarks Lærerforening (ikke bekræftet) og Claus Hjortdal, formand, Skolelederforeningen

Fremtidens smarte transportløsninger

Torsdag den 8. november 2018, 09.15 -12.00 - Transportpolitisk netværk

Teknologien Mobility as a Service (MaaS) er blevet spået til at kunne revolutionere vores transportvaner. Det skal være nemt og bekvemt for borgerne at planlægge deres daglige transport og komme fra a til b. Hos Movia er man overbevist om, at MaaS er fremtiden. Vi spørger Movias mobilitetschef Anette Enemark, hvordan MaaS kan styrke mobiliteten i Danmark? Hun giver os også et indblik i, hvordan Movia samarbejder med forskellige interessenter og udbydere om at udvikle nye transportløsninger.

v/ Anette Enemark, mobilitetschef, Movia

Afbureaukratisering af beskæftigelsesområdet

Mandag den 12. november 2018, 09.15 -12.00 - Beskæftigelsespolitisk netværk

Som et forsøg på at lette de bureaukratiske byrder på beskæftigelsesområdet og samtidig skabe rum for udvikling af nye og lokale løsninger, har udvalgte kommuner fået status som frikommuner. De har dermed fået mulighed for at afprøve alternative og mindre procestunge beskæftigelsesindsatser. Hvor ligger udfordringerne og potentialerne i de lokale løsninger? På dagens møde gæster Økonomi- og Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille netværket, for at give sit besyv på afbureaukratisering og frikommuneprojekter på beskæftigelsesområdet.

v/ Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Døren på klem til kongehuset

Mandag den 19. november 2018, 09.15 -12.00 - Kulturpolitisk netværk

Integreret del af den nationale identitet og uvurderligt eksportbrand eller omkostningstung kransekagefigur? Om man er tilhænger eller modstander, så har alle en holdning til kongehuset. Lene Balleby har siden 2008 været ansvarlig for kommunikations- og pressearbejdet for det danske kongehus. Hun har fået Europas ældste monarki ind i den moderne tidsalder på de sociale medier, hvor knap 150.000 danskere følger Kongehuset på Facebook og 85.000 på Instagram, og hun har ad den vej været med til at åbne døren på klem til offentligheden. Lene Balleby fortæller om sit arbejde og deler ud af sine erfaringer med kommunikation og branding af en kulturinstitution, der deler vandene.

v/ Lene Balleby, kommunikationschef, Kongehuset (ikke endeligt bekræftet)

Kommunernes sorte boks

Tirsdag den 20. november 2018, 09.15 -12.00 - Netværk: Public Affairs

Kommunerne har indflydelse på næsten alle aspekter af samfundet. Men hvilke logikker og regler gælder, når man ønsker indflydelse på kommunernes politik? På dette møde åbner vi den sorte boks og bliver klogere på interessevaretagelse både i forhold til KL og ude i de enkelte kommuner. Laila Kildesgaard vil give os indblik i, hvordan man kan spille ind på KL’s dagsorden, og borgmester i Roskilde Kommune Joy Mogensen fortæller om do’s and dont’s, når man vil i dialog med kommunalpolitikere.

v/ Laila Kildesgaard, direktør, KL og Joy Morgensen, borgmester i Roskilde Kommune

Kommunernes kommunikation i rivende udvikling

Onsdag den 21. november 2018, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation

Kommunerne skal kommunikere i mange forskellige retninger. Det spænder bredt fra information til borgerne til interessentkommunikation til intern kommunikation til kommunens ansatte. På dette møde giver KL et overordnet billede af de kommunikationsudfordringer, som fylder meget ude i kommunerne. Vi dykker også ned i, hvordan man konkret kan arbejde med at styrke borgerkommunikationen i en kommune.

v/ Ida Thuesen Nielsen, kommunikationschef, KL og Marianne Grundsøe Skovfoged, kommunikationschef, Gentofte kommune (BEMÆRK: Mødet afholdes hos SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Styring – mellem tillid og ansvar

Onsdag den 21. november 2018, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland

Hvordan kan man lægge mere tillid og ansvar ud lokalt til uddannelsesinstitutionerne? På dagens møde får netværket besøg af departementschefen i Undervisningsministeriet Jesper Fisker der giver sine bud på dette og diskuterer med netværket, om man kan ændre på styringen fra Slotsholmen, og hvorvidt der bør lægges mere selvbestemmelse ud til uddannelsesinstitutionerne.

v/ Jesper Fisker, departementschef, Undervisningsministeriet

Et fyrtårn i ny vidensbydel: Rundvisning i Mærsk tårnet (efterfulgt af frokost)

Onsdag den 21. november 2018, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk

I september 2017 indviede Københavns Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet Mærsk Tårnet beliggende i hjertet af den nye Nørre Campus på Nørrebro. Tårnet er tegnet af C.F. Møller Architects, og designet beror på tanken om at skabe fællesskaber – mellem forskere, mellem studerende og med byen. Vi spørger arkitekten bag, hvordan arkitekturen danner de bedst mulige rammer for forskningen og beder dem uddybe tankerne bag byggeriet. Hvordan indtænker man bedst arkitektur som en aktiv medspiller? Og kan arkitekturen virkelig fremme frontlinjeforskning?

v/ Mads Mandrup Hansen, partner og arkitekt MAA, C.F. Møller Architects (RUNDVISNING 2200 N)

Sidste finanslov inden Folketingsvalget

Torsdag den 22. november 2018, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

Senest den 17. juni 2019 skal der være folketingsvalg i Danmark. De seneste års økonomiske politik har været præget af et stadig tættere samspil mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Er Dansk Folkeparti klar til at overtage Det Radikale Venstres rolle som Socialdemokratiets samarbejdspartner i finanspolitikken? Svarene på det spørgsmål og mange flere søges i en paneldebat mellem Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti og Sofie Carsten Nielsen fra Det Radikale Venstre.

v/ Peter Skaarup, MF for Dansk Folkeparti og Sofie Carsten Nielsen, MF for Radikale Venstre

Taler vi sort, når vi taler grønt?

Mandag den 26. november 2018, 09.15 -12.00 - Miljøpolitisk netværk

Forbrugeren er en afgørende brik i spillet for omstillingen til et mere bæredygtigt samfund. Men hvordan overbeviser vi forbrugeren om, at den personlige indsats er meningsfuld? Og hvordan skabes eller øges efterspørgslen efter grønne løsninger og miljø- og klimavenlige alternativer? Gennem hvilken kombination af viden, tilgængelighed, motivation, pisk og gulerod formes forbrugerens adfærd? Direktør i KL.7 Mikkel Holm Sørensen, der arbejder med adfærdsdesign og videnschef i Concito Torben Chrintz, der har kortlagt forbrugets klimaeffekter gæster netværket til en formiddag med forbrugerens rolle i centrum.

v/ Mikkel Holm Sørensen, direktør, /KL.7 og Torben Chrintz, videnschef, Concito

Forholdet mellem Christiansborg og lokalpolitik – for meget statslig indblanding?

Mandag den 26. november 2018, 15.00 -17.00 - Offentlig styring

Grundlovens § 82 foreskriver, at ”kommunernes ret til, under statens tilsyn, selvstændigt at styre deres anliggender vil blive ordnet ved lov”. Men hvordan står det til med det kommunale selvstyre? Har de kommunale politikere råderum til at lave lokale velfærdsprioriteringer, eller har Christiansborg helt overtaget styringen? Vi inviterer tre kommunalordførere til en debat om forholdet mellem det nationale og kommunale politiske niveau.

v/ Magnus Heunicke, kommunalordfører, Socialdemokratiet, Carl Holst, kommunalordfører, Venstre og Villum Christensen, kommunalordfører, Liberal Alliance

Indblik i organisationernes rådgivning og indflydelse

Tirsdag den 27. november 2018, 09.15 -12.00 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

I alle demokratier søger en bred kreds af interesseorganisationer politisk indflydelse. Her kan sagkyndig og kompetent rådgivning være altafgørende, når organisationernes løsningsforslag skal præsenteres på den rigtige måde. Tine Roed, direktør i Dansk Industri, og Bente Sorgenfrey, formand for FTF, fortæller om arbejdet i Danmarks største organisationer for både arbejdsgivere og arbejdstagere. Hvilken rolle spiller rådgivning i organisationernes verden? Og hvordan gør den rette rådgivning en forskel for politikudvikling og politisk indflydelse?

v/ Tine Roed, direktør i Dansk Industri og Bente Sorgenfrey, formand for FTF (Mødet afholdes i Industriens Hus, H. C. Andersens Blvd. 18, 1787 København K)

Kina: Den grønne supermagt?

Onsdag den 28. november 2018, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk

Verdens største CO2-udleder har for alvor skruet op for de grønne ambitioner. Kina ratificerede i 2016 klimaaftalen fra Paris og har siden dæmpet sin produktion af kul og standset etableringen af en række store kulkraftværker, der allerede var under konstruktion. Derudover vil landet investere 2.500 milliarder – et beløb, der er større end Danmarks bruttonationalprodukt – i vedvarende energi indtil 2020. Den danske civilingeniør Kaare Sandholt har siden 2011 medvirket til denne udvikling som chefrådgiver på Kinas nationale center for vedvarende energi, China National Renewable Energy Centre, som er en del af den kinesiske energiadministration. Han gæster netværket til en snak om Kinas grønne udvikling og tager debatten om landets rolle i fremtidens grønne omstilling.

v/ Kaare Sandholt, chefrådgiver, China National Renewable Energy (dato ikke endeligt bekræftet)

Robotter hos pensionskasserne

Onsdag den 28. november 2018, 09.15 -11.00 - Finanssektornetværket

AI og robotindustrien er i rivende vækst og vinder stadig større indpas i Danmark. De nye teknologier er med til at ændre brugen af finansielle serviceydelser og skaber både muligheder og udfordringer for den finansielle sektors etablerede virksomheder. Hvordan sikrer vi, at robotterne ikke bliver en spareøvelse, men skaber en tættere kontakt med kunderne? På dagens møde har vi inviteret adm. direktør i PensionDanmark, Torben Möger Pedersen, til en snak omkring de digitale forandringer i finanssektoren, og hvordan de påvirker de finansielle aktører og kunderne?

Torben Möger Pedersen, direktør, PensionDanmark

Den evige debat om evidens: Hvordan og hvorfor?

Torsdag den 29. november 2018, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

Kan man måle sociale indsatser - også i kroner og ører? Den socialøkonomiske investerings-model (SØM), som Socialstyrelsen tog i brug i slutningen af 2017, gør et forsøg. Vi inviterer Birgitte Anker, direktør for Socialstyrelsen, til en snak om brugen af SØM-modellen og om den stigende brug og behov efter evidens, fakta og tal på socialområdet. For hvor høstes fordelene? Hvad er egentlig formålet? Og hvor findes udfordringerne?

v/ Birgitte Anker, direktør for Socialstyrelsen

Et sammenhængende uddannelsesdanmark?

Fredag den 30. november 2018, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

Én af de store udfordringer i uddannelsesdanmark er at få styrket sammenhængen mellem dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelserne. På dagens møde tager vi på tur i maskinrummet og bliver klogere på, hvordan Undervisningsministeriet arbejder med at skabe en rød tråd i det danske uddannelsessystem. Afdelingschef Jesper Nielsen giver et indblik i udfordringer og muligheder ved at sammentænke hele børne- og ungeområdet med udgangspunkt i det, det hele handler om: at gøre alle børn og unge så dygtige som muligt uanset social baggrund.

v/ Jesper Nielsen, afdelingschef, Undervisningsministeriet

Danske regioner: visioner og ambitioner

Mandag den 3. december 2018, 09.15 -12.00 - Sundhedspolitisk netværk

De danske regioner opererer i et politisk miljø præget af stramme økonomiaftaler på den ene side, og stigende kvalitetskrav fra befolkningen på den anden side. Vi inviterer formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose, til at give sine bud på, hvordan Danske Regioner kan bidrage til et sundhedsvæsen i verdensklasse.

V/ Stephanie Lose (V), regionsrådsformand for Region Syddanmark og formand for Danske Regioner

Frivillig integration: Foreningsdanmarks rolle

Tirsdag den 4. december 2018, 09.15 -12.00 - Integrationspolitisk netværk

Det siges ofte, at det er de frivillige i Foreningsdanmark, der i sidste ende står med nøglen til den vellykkede integration. Men hvordan får vi engageret indvandrere og efterkommere i dansk foreningsliv? Vibe Klarup Voetmann, fmd. for Frivilligrådet, og Khaterah Parwani, Talskvinde og juridisk rådgiver i ExitCirklen, vil på dagens møde gennemgå de frivilliges rolle i integrationsarbejdet og fremlægge egne erfaringer med at engagere nydanskere i foreningslivet.

v/ Vibe Klarup Voetmann, forhenværende formand for Frivilligrådet og Khaterah Parwani, talskvinde og juridisk rådgiver i ExitCirklen

Hvordan får vi de gode historier ud?

Tirsdag den 4. december 2018, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

Skandalesager fra sundhedsvæsenet kan rydde forsider og sætte sindene i kog i den offentlige debat. Mange kommuner, plejecentre og sygehuse har stået på mål i orkanens øje, når shitstormen rammer. Men hvordan kommer man ud i medierne med de gode historier fra det nære sundhedsvæsen? På dagens netværksmøde bliver vi klogere på, hvordan man kan få de gode historier ud i offentlighedens lys, når sundhedsredaktør Lars Igum Rasmussen fortæller om sundhedsjournalistikkens virke og hvordan man sælger de gode historier til medierne.

V/ Lars Igum Rasmussen, sundhedsredaktør på Politiken

Lykkeberg og Krasnik

Tirsdag den 4. december 2018, 09.15 -12.00 - Mediepolitisk netværk

Hvordan ser fremtiden ud for de trykte medier? På dagens møde inviterer vi chefredaktør for Information Rune Lykkeberg og chefredaktør for Weekendavisen Martin Krasnik ind til en snak om papiravisens fremtid. De to chefredaktører fortæller om det daglige arbejde på redaktionen. De fremlægger deres visioner og tager diskussionen om, hvordan medierne skal kvalificere, udvide og ændre samfundsdebatten

v/ Rune Lykkeberg, chefredaktør for Information (ikke bekræftet) og Martin Krasnik, chefredaktør for Weekendavisen (BEMÆRK: Mødet afholdes hos SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Regnemodeller: Hvem, hvad, hvor?

Onsdag den 5. december 2018, 09.15 -12.00 - Politik og økonomi: Regnemodeller

Hvordan arbejder Finansministeriet konkret med regnemodellerne, hvad er tankerne bag og er der plads til forbedring? Lars Haagen Pedersen er afdelingschef i Finansministeriet og har ansvaret for den finanspolitiske planlægning med fokus på den finanspolitisk holdbarhed, de mellemfristede finanspolitiske planer (2020-planen) og prognoser for udviklingen i den faktiske og den strukturelle offentlige saldo. Han er tidligere chef for DREAM, sekretariatschef for Velfærdskommissionens sekretariat samt sekretariatschef for De Økonomiske Råds Sekretariat. På dagens møde giver han en kortlægning af regnemodellernes brug, funktion og fremtid.

v/ Lars Haagen Pedersen, afdelingschef, Finansministeriet (ikke bekræftet)

Forandrede ansættelsesformer

Tirsdag den 22. januar 2019, 09.15 -12.00 - Beskæftigelsespolitisk netværk

Der er de seneste årtier sket en udvikling hen imod, at flere og flere arbejder under atypiske ansættelsesformer, der adskiller sig væsentligt fra de traditionelle ansættelsesformer. Flere og flere arbejder freelance, på deltid, i udlandet eller som udlejet arbejdskraft. Hvad er fordelene og potentialerne ved de atypiske ansættelsesformer, og hvor ligger udfordringerne? På dagens møde diskuterer vi, hvad de atypiske ansættelsesformer betyder for vores arbejdsliv, og ikke mindst hvad de atypiske ansættelsesformer betyder for trygheden på arbejdsmarkedet.

v/ Janne Gleerup, arbejdsmarkedsforsker og lektor på Arbejdsliv RUC

Et slag for kreativitet i uddannelserne

Tirsdag den 29. januar 2019, 09.15 -12.00 - Ledere i uddannelsessektoren

Sørger det danske uddannelsessystem for at uddanne vores børn til kreative, innovative og fritænkende individer? Nej, mener Rane Willerslev, der i flere år har blæst til alarm mod flere tests og en nulfejlskultur. På dette møde beder vi ham fremlægge sit syn på, hvordan det danske uddannelsessystem bør omstyrtes, og netværket får lov at udfordre ham på disse betragtninger. Sammen diskuterer vi, hvilke typer færdigheder vores uddannelser bør fremme. Willerslev giver også sine egne tips til, hvordan man praktiserer motiverende og tillidsfuld ledelse.

v/ Rane Willerslev, direktør, Nationalmuseet (ikke endelig bekræftet)

Lærerinden fra ledelseskommissionen

Onsdag den 13. marts 2019, 09.15 -12.00 - Ledere i uddannelsessektoren

Ledelseskommissionens arbejde har været med til at sætte ledelse på dagsordenen – også i undervisningssektoren. Skoleledere står over for en balanceøvelse med både at sikre elevernes trivsel og samtidig leve op til en eksterne krav og mål. De skal både agere administrator, inspirator og motivator. På dette møde inviterer et kommissionsmedlem med rødder i undervisningsverden til at give sit bud på, hvordan indsigterne fra ledelseskommissionen kan bruges af ledere på grundskolerne – både her og nu og på længere sigt.

v/ Birgit Lise Andersen, Skoleleder, Strandgårdskolen og medl. af ledelseskommissionen (ikke bekræftet)