• VELFÆRDSPOLITISK - JYLLAND

  Udklip

  Hvordan sikrer vi, at det danske velfærdssamfund bygges på et solidt fundament, så velfærdssamfundet kan bestå? Og hvordan kan vi løse udfordringerne, der præger den velfærdspolitiske dagsorden? I det velfærdspolitiske netværk stiller vi skarpt på disse spørgsmål, undersøger den nyeste velfærdsforskning og diskuterer velfærdsproblematikker og løsningsforslag med politikere og andre toneangivende aktører på det velfærdspolitiske felt. Netværket tager fat på både de helt overordnede linjer for fremtidens velfærdssamfund og går i dybden med jordnære og konkrete løsninger på højaktuelle problemstillinger inden for velfærdspolitik.  I netværksgruppen samler vi aktører på tværs af den kommunale, regionale og private sektor, der arbejder i krydspresset mellem en stram økonomi og borgernes forventninger til velfærdssamfundet.

  Netværksgruppens sammensætning skaber rammen for nuancerede og konstruktive diskussioner og erfaringsudveksling om velfærdspolitiske udfordringer. Vi lægger vægt på et højt fagligt udbytte på hvert eneste møde, da det skaber en solid fælles baggrund for netværksdannelsen blandt medlemmerne.

  Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og nøglemedarbejder, der arbejder med velfærdsydelser i den kommunale, regionale samt private sektor. Netværkets møder afholdes med 1-2 måneders mellemrum - seks møder om året – på DOKK1 Hack Kampmanns Plads 2 8000 Aarhus C. Netværksmøderne faciliteres af Susanne Hegelund. Se netværkets mødeprogram for det kommende år her.

  Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 12.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksarrangementerne. Se vores vilkår for medlemskab her.

  Udvidet medlemskab: Synes du, at et eller flere arrangementer i andre af vores netværk lyder interessante, så kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere om udvidet medlemskab her.  

   

  TILMELD DIG HER

VI HAR MEDLEMMER FRA BL.A.: