• LEDERE I UDDANNELSESSEKTOREN

  Hp Billede1

  Uddannelsesdanmark har været under store forandringer de senere år. Der efterspørges mere effektivitet og mere innovation i uddannelsessektoren, som samtidig skal tilpasse sig flere statslige styringskrav. Det stiller flere og nye krav til uddannelsesledere, som både skal bevare overblikket, søge nye løsninger og kunne motivere medarbejderne.

  I dette netværk samler vi ledere på tværs af uddannelsessektoren, og udfordrer hinanden og oplægsholderne på at afdække problemer og finde nye løsninger på styrings- og ledelsesudfordringer i uddannelsessektoren. Netværket er en blanding er faglige oplæg fra eksterne og erfaringsudveksling og sparring med netværket. 

  Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og mellemledere på tværs af uddannelsessektoren, som ønsker nye perspektiver på de problemstillinger og tendenser, der præger deres arbejde. Netværkets møder afholdes med 1-2 måneders mellemrum - seks møder om året - i IDA mødecenter på Kalvebod Brygge 31 i København. Møderne faciliteres af Stina Vrang Elias, direktør i Tænketanken DEA. Se netværkets mødeprogram for det kommende år her

  Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 12.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksarrangementerne. Se vores vilkår for medlemskab her.

  Udvidet medlemskab: Synes du, at et eller flere arrangementer i andre af vores netværk lyder interessante, så kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere om udvidet medlemskab her.

  TILMELD DIG HER

VI HAR MEDLEMMER FRA BL.A.: