• DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN - JYLLAND

  Det Nære Sundhedsvæsen

  Vi ser en udvikling, hvor flere og flere borgere har behandlingsforløb på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet. Det skaber en økonomisk svær situation, og stiller samtidig høje krav til nytænkning, effektivisering og sammenhængskraft i sundhedsydelserne. Hvordan skaber vi sammenhæng mellem sundhedsydelserne i kommunerne, regionerne og de almene praksisser? Og hvordan får vi mest – og bedst – mulig sundhed for pengene? Netværket tager fat på både de store linjer for fremtidens nære sundhedsvæsen og går i dybden med de jordnære og konkrete løsninger på højaktuelle problematikker.

  I netværksgruppen samler vi aktører fra den kommunale og regionale sundhedssektor samt praksissektoren. Netværksgruppens sammensætning skaber rammen for nuancerede og konstruktive diskussioner og erfaringsudveksling omkring løsninger på udfordringerne i det nære sundhedsvæsen. Vi lægger vægt på et højt fagligt udbytte på hvert eneste møde, da det skaber en solid fælles baggrund for netværksdannelsen blandt medlemmerne.

  Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere i det nære sundhedsvæsen. Netværkets møder afholdes med 1-2 måneders mellemrum - seks møder om året – på DOKK1 Hack Kampmanns Plads 2 8000 Aarhus C. Netværksmøderne faciliteres af Jonas Dahl, hospitalsdirektør Regionshospitalet Randers og tidligere folketingsmedlem og ordfører for SF. Se netværkets mødeprogram for det kommende år her.

  Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 12.950  kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksarrangementerne. Se vores vilkår for medlemskab her.

  Udvidet medlemskab: Synes du, at et eller flere arrangementer i andre af vores netværk lyder interessante, så kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere om udvidet medlemskab her.  

   

  TILMELD DIG HER

VI HAR MEDLEMMER FRA BL.A.: