• INTEGRATIONSPOLITISK NETVÆRK

  Integration _tekst

  Integration, flygtninge og indvandrere har over de seneste 20 år skabt heftig debat, hvor både følelser og fakta vrides og benyttes som skyts fra begge sider. Nye integrationsudfordringer dukker stadig op, og selv problemstillinger, der ellers virker gennemdiskuterede, kan igen blusse op til en aktuel debat. I netværket tager vi fat i de overordnede diskussioner indenfor integrationspolitikken, men dykker også ned i aktuelle udfordringer. Gennem debat med relevante og kompetente oplægsholdere forsøger vi at finde svar og mulige løsninger. 

  Vi samler aktører, som arbejder med integration fra forskellige vinkler og udfordrer hinanden og oplægsholderne på at finde løsninger og skabe debat. Netværkets brede medlemskreds skaber rammen for mangefacetterede diskussioner og erfaringsudveksling om best practice. Vi tiltrækker de bedste oplægsholdere og lægger vægt på et højt fagligt udbytte på hvert eneste møde, da det skaber en solid fælles baggrund for netværksdannelsen blandt medlemmerne.

  Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere i den offentlige sektor, interesseorganisationer og private virksomheder, som arbejder med integration. Netværkets møder afholdes med 1-2 måneders mellemrum - seks møder om året - i IDA mødecenter på Kalvebod Brygge 31 i København. Møderne faciliteres af Jakob Sheikh, særlig rådgiver for justitsminister Søren Pape Poulsen (K), forfatter og fhv. journalist på Politiken. Se netværkets mødeprogram for det kommende år her.  

  Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 12.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksarrangementerne. Se vores vilkår for medlemskab her.

  Udvidet medlemskab: Synes du, at et eller flere arrangementer i andre af vores netværk lyder interessante, så kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere om udvidet medlemskab her.

  TILMELD DIG HER

VI HAR MEDLEMMER FRA BL.A.: