• UDDANNELSESPOL. NETVÆRK - JYLLAND

  Uddannelse . Indesign

  Hvordan sikrer vi, at alle børn og unge bliver så dygtige, som de kan? Og hvordan indretter vi uddannelsessystemet, så erhvervslivets behov imødekommes, og vi undgår at uddanne til arbejdsløshed? I vores uddannelsespolitiske netværk i Jylland har vi fokus på de overordnede uddannelsespolitiske diskussioner - fra folkeskolen til de videregående uddannelser. Vi stikker spaden dybt og inviterer en række centrale uddannelsespolitiske aktører til at tage fat i de mest aktuelle politiske temaer i et netværk for professionelle i uddannelsessektoren. 

  Vi samler aktører, der beskæftiger sig med uddannelsespolitik fra forskellige vinkler og udfordrer hinanden og oplægsholderne til at finde løsninger og skabe debat. Netværkets brede medlemskreds skaber rammen for nuancerede diskussioner og erfaringsudveksling, og du får god indsigt i, hvordan samme sag ser ud fra forskellige perspektiver. Vi lægger vægt på et højt fagligt udbytte på hvert eneste møde, da det skaber en solid fælles baggrund for netværksdannelsen blandt medlemmerne.

  Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere i uddannelsessektoren: I uddannelsesinstitutioner, i forvaltningen, i interesseorganisationerne og i den private sektor. Netværkets møder afholdes med 1-2 måneders mellemrum - 6 møder om året - i VIA University Colleges lokaler, Hedeager 2, 8200 Aarhus N. Møderne faciliteres af Stefan Møller Christiansen, skolechef i Mariagerfjord Kommune. Netværket udbydes i et samarbejde mellem VIA University College og Samuelsen. Se netværkets mødeprogram for det kommende år her.

  Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 12.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksarrangementerne. Se vores vilkår for medlemskab her.

  Udvidet medlemskab: Synes du, at et eller flere arrangementer i andre af vores netværk lyder interessante, så kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere om udvidet medlemskab her.

  TILMELD DIG HER

VI HAR MEDLEMMER FRA BL.A.: