• BYGGE- OG BOLIGPOLITISK NETVÆRK

  Bygge - Boligpolitik NETVÆRK

  Hvad er de centrale politiske, økonomiske og tekniske forudsætninger for en konstruktiv og fremadrettet bygge- og boligpolitik? Hvilken rolle spiller pensionskasserne i finansieringen af nybyggeri? Hvordan skal hovedstadens kommende vækst i indbyggertal tackles? Hvordan opretholder vi blandede bydele og håndterer de stigende udfordringer for den almene sektor? I vores bygge- og boligpolitiske netværk tager vi fat på de store spørgsmål om fremtidens mål og udfordringer på området, og vi diskuterer konkrete løsninger på aktuelle problemstillinger - ikke mindst på de mange projekter, initiativer og muligheder, der p.t. anvendes, overvejes og planlægges. 

  Vi samler aktører på tværs af bygge- og boligsektoren og udfordrer hinanden og oplægsholderne på at finde løsninger og skabe debat. Netværkets brede medlemskreds giver god mulighed for nuancerede diskussioner og erfaringsudveksling. Vi tiltrækker de bedste oplægsholdere og lægger vægt på et højt fagligt udbytte på hvert eneste møde, da det skaber en solid fælles baggrund for netværksdannelsen blandt medlemmerne.

  Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere  i interesseorganisationer, offentlige institutioner og private virksomheder, der har en professionel interesse i bygge- og boligpolitik. Møderne i netværket faciliteres af Jens Kramer Mikkelsen, adm. direktør i By & Havn. Netværksmøderne holdes med 1-2 måneders mellemrum - seks møder om året - i IDA mødecenter på Kalvebod Brygge 31 i København. Se mødeprogramet for det kommende år her

  Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 12.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksarrangementerne. Se vores vilkår for medlemskab her.

  Udvidet medlemskab: Synes du, at et eller flere arrangementer i andre af vores netværk lyder interessante, så kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere om udvidet medlemskab her.

  TILMELD DIG HER

VI HAR MEDLEMMER FRA BL.A.: