• SOCIALPOLITISK NETVÆRK

  Social Lille

  Vores socialpolitiske netværk tager fat på de store socialpolitiske spørgsmål og diskuterer udfordringerne på socialområdet med oplæg fra en række af landets beslutningstagere, forskere og praktikere. Fokus spænder fra de politiske visioner for fremtidens velfærdsstat til de jordnære og konkrete løsninger, som diskuteres i socialsektoren - i offentlige og private institutioner, på universiteterne og på Christiansborgs gange.

  Vi samler aktører, som arbejder med socialpolitik fra forskellige vinkler og udfordrer hinanden og oplægsholderne på at finde løsninger og skabe debat. Netværkets brede medlemskreds skaber rammen for nuancerede diskussioner og erfaringsudveksling om best practice. Vi lægger vægt på et højt fagligt udbytte på hvert eneste møde, da det skaber en solid fælles baggrund for netværksdannelsen blandt medlemmerne.

  Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere i socialsektoren - både fra det offentlige, interesseorganisationer og foreninger og fra den private sektor. Netværkets møder afholdes med 1-2 måneders mellemrum (seks møder om året) i IDA mødecenter på Kalvebod Brygge 31 i København. Møderne faciliteres af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening. Se netværkets mødeprogram for det kommende år her.  

  Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 12.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksarrangementerne. Se vores vilkår for medlemskab her

  Udvidet medlemskab: Synes du, at et eller flere arrangementer i andre af vores netværk lyder interessante, så kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere om udvidet medlemskab her.

  TILMELD DIG HER

VI HAR MEDLEMMER FRA BL.A.: