Møderække

Digitalisering og datadeling – mere sundhed for pengene?

Fredag den 18. maj 2018, 09.15 -12.00

I 2017 udløber Den Nationale strategi for Digitalisering af Sundhedsvæsenet. Direktør i Sundhedsdatastyrelsen Lisbeth Nielsen fortæller på mødet om, hvordan de fire år med strategien er gået, og om man har nået målet om at styrke mødet mellem borgere og sundhedspersoner med sammenhængende, effektive og ensartede digitale muligheder. Udfordringerne med digital deling af sundhedsdata mellem de forskellige niveauer i det danske sundhedssystem bliver sat i perspektiv, og vi diskuterer, hvilke udfordringer, der vil præge sundhedssystemet fremadrettet.

v/ Lisbeth Nielsen, direktør i Sundhedsdatastyrelsen

Ulighed i sundhed

Mandag den 3. september 2018, 09.15 -12.00

Lige adgang til velfærdsydelser er et helt grundlæggende element i velfærdssamfundet. Lægemangel i yderområderne og stigende økonomisk ulighed udfordrer imidlertid den lige adgang til sundhedsydelser og et sundt liv. Christian Freitag, formand for Praktisernde Lægers Organisation, og Ebbe Henningsen, næstformand for Danske patienter, gæster netværket for at dele ud af deres viden på området og diskutere, hvordan vi skal håndtere ulighed i sundhed.

V/ Christian Freitag, formand for Praktiserende Lægers Organisation og Ebbe Henningsen, næstformand for Danske Patienter

Forebyggelse der virker

Torsdag den 11. oktober 2018, 09.15 -12.00

I Gentofte Kommune har man hentet store gevinster ved at gribe ind i tide og fokusere på sygdomsforebyggelse, der er involverende, giver borgerne livskvalitet og som samtidig er god sundhedsøkonomi. På dagens møde gæster forebyggelseschefen i Gentofte Kommune Torben H.D. Petersen netværket for at fortælle om forebyggelse i kommunen, og Morten Grønbæk, formand for Vidensråd for Forebyggelse, fortæller om, hvorfor vi for alvor skal sætte forebyggelse på den sundhedspolitiske dagsorden.

V/Torben H.D. Petersen, Forebyggelseschef i Gentofte Kommune og Morten Grønbæk, formand for Vidensråd for Forebyggelse (BEMÆRK: Mødested Børsen, 1217 København K)

Hvordan får vi de gode historier ud?

Tirsdag den 4. december 2018, 09.15 -12.00

Skandalesager fra sundhedsvæsenet kan rydde forsider og sætte sindene i kog i den offentlige debat. Mange kommuner, plejecentre og sygehuse har stået på mål i orkanens øje, når shitstormen rammer. Men hvordan kommer man ud i medierne med de gode historier fra det nære sundhedsvæsen? På dagens netværksmøde bliver vi klogere på, hvordan man kan få de gode historier ud i offentlighedens lys, når sundhedsredaktør Lars Igum Rasmussen fortæller om sundhedsjournalistikkens virke og hvordan man sælger de gode historier til medierne.

V/ Lars Igum Rasmussen, sundhedsredaktør på Politiken