• SUNDHEDSPOLITISK NETVÆRK

  Sundhedspolitik

  Sundhedspolitik kan afgøre valg. Det er et sprængfarligt, men også nærværende politikområde, og står ofte øverst på den politiske dagsorden. Hvordan fordeles midlerne i sundhedssektoren, så vi får bedst og mest mulig sundhed for pengene? I vores sundhedspolitiske netværk tager vi fat i de helt store spørgsmål om fremtidens udfordringer i sundhedssektoren, når vi udfordrer hinanden og oplægsholderne til at finde løsninger og skabe debat.

  Netværket er en unikt sammensat gruppe af sundhedspolitiske aktører, hvor både myndigheder, interesseorganisationer og private virksomheder er repræsenteret. Netværkets brede medlemskreds skaber rammen for mangefacetterede diskussioner og erfaringsudveksling. Vi tiltrækker de bedste oplægsholdere og lægger vægt på et højt fagligt udbytte på hvert eneste møde, da det skaber en solid fælles baggrund for netværksdannelsen blandt medlemmerne.

  Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere i sundhedssektoren. Netværkets møder afholdes med 1-2 måneders mellemrum - seks møder om året - i IDA mødecenter på Kalvebod Brygge 31 i København. Møderne faciliteres af Bent Hansen, formand for Danske Regioner og regionsrådsformand i Region Midtjylland. Se netværkets mødeprogram for det kommende år her

  Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 12.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksarrangementerne. Se vores vilkår for medlemskab her

  Udvidet medlemskab: Synes du, at et eller flere arrangementer i andre af vores netværk lyder interessante, så kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere om udvidet medlemskab her.

  TILMELD DIG HER

VI HAR MEDLEMMER FRA BL.A.: