• FINANSSEKTORNETVÆRKET

  - I SAMARBEJDE MED FINANSWATCH

  Finanssektor 2 Lille

  I netværket fokuserer vi på finanssektoren og samspillet med det øvrige samfund. Hvordan udfordres forretningsmodellerne i sektoren af ny national og international regulering? Hvordan sikrer reguleringen på en gang stabilitet, bæredygtighed, effektivitet og konkurrenceevne i finanssektoren? Hvilken rolle spiller sektoren for makroøkonomiske parametre som vækst, beskæftigelse og produktivitet? Og hvilke krav stiller nye innovative tjenester som f.eks. crowd funding, peer to peer lending og nye betalingsformer til den offentlige regulering af sektoren? 

  Som medlem af netværket vil du løbende holde dig opdateret på de emner, der står øverst på dagsordenen. Vi tiltrækker de bedste oplægsholdere og lægger vægt på et højt fagligt udbytte på hvert eneste møde, da det skaber en solid fælles baggrund for netværksdannelsen blandt medlemmerne. Samtidig skaber netværkets brede medlemskreds rammen for mangefacetterede diskussioner og erfaringsudveksling.

  Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere, der interesserer sig for de politiske vilkår for finanssektoren. Medlemmerne mødes med 1-2 måneders mellemrum - seks møder om året - i IDA mødecenter på Kalvebod Brygge 31 i København. Møderne faciliteres af Henrik Bjerre-Nielsen, direktør for Finansiel Stabilitet og fhv. direktør for Finanstilsynet og udbydes i et samarbejde med FinansWatch. Du kan se netværkets mødeprogram her

  Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 12.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksarrangementerne. Se vores vilkår for medlemskab her

  Udvidet medlemskab: Synes du, at et eller flere arrangementer i andre af vores netværk lyder interessante, så kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere om udvidet medlemskab her.

  TILMELD DIG HER

VI HAR MEDLEMMER FRA BL.A.: